Úvod > Naše projekty > Kreativita do škol Olomouckého kraje

Kreativita do škol Olomouckého kraje

Kreativita není jen nějaký neuchopitelný talent, jedná se o intelektuální proces, který může být zábavný a inspirativní. Ve vzdělávání je podpora kreativity klíčová pro rozvoj inovativních a originálních myšlenek. 

Kreativní učení je jednou z nezbytných kompetencí 21. století. Žáci si ji osvojují už od nejnižšího stupně vzdělávání s pomocí školy.  Ta na to ale nemusí být sama. V rámci projektu Zvyšování kompetencí aktérů kreativního vzdělávání v Olomouckém kraji propojujeme od roku 2022 pedagogy s umělci i kreativci. Představujeme možnosti jejich spolupráce, kterou díky Národnímu plány obnovy ve školním roce 2023 a 2024 opět zastřešujeme i v samotné realizační fázi.

Pro koho je Kreativní vzdělávání?

Fáze projektu

Do projektu jsou v současnosti zapojeny tři školy s deseti pilotními třídami. Jedná se o Základní školu Hálkovu z Olomouce, ZŠ Českou ves v Jeseníkách a přerovskou Základní školu Boženy Němcové. Na třídních projektech se budou podílet umělci a kreativci z Olomouckého kraje, kteří zastoupí široké spektrum uměleckých oborů, jako je divadlo, architektura, audiovizuální a filmová tvorba, hudba, grafika či výtvarno. Po přípravné fázi proběhne realizační, konkrétně v období druhého pololetí (únor–červen 2024).

Kompetenčně zaštítí projekt dvě konzultantky kreativity, Karolína Balcárková a Jiřina Filipi, které školy s umělci propojí a pomohou jim jednotlivé fáze naplánovat, realizovat i vyhodnotit. Budou aktivní součástí dění, připraveny zodpovědět veškeré dotazy.

Projekt navazuje na přípravnou fázi, která probíhala v roce 2022/2023. Během ní se uskutečnila konference Kreativita do škol: idea, metody příklady praxe, kam byli přizvání nejrůznější aktéři kreativního vzdělávání. Od zřizovatelů, vedení škol přes desítky učitelů, umělců, kreativců i zástupců vzdělávacích institucí. Záznam konference je možné zhlédnout na tomto odkazu.

Dále proběhla série šesti workshopů na Olomoucku, Přerovsku a Jesenicku. Určeny byly buď učitelům, umělcům a managementu škol nebo edukátorům a lektorům z kulturních a jiných organizací.

Propojení pedagogů a umělců přináší nová partnerství a benefity všem zúčastněným, zejména žákům. Inspirace pro výuku plyne z široké škály kreativních profesí a nabízí tak flexibilitu a dostupnost. Inovační centrum se snaží o udržitelnost projektu, o to, aby projekt Kreativního vzdělávání nebyl jen pouhým momentem, ale začátkem dlouhodobého přínosu. A aby tato iniciativa, posilující propojení mezi uměním a vzděláváním, motivovala i ostatní kraje a instituce. 

O kreativním vzdělávání

Kreativita podporuje rozvoj kritického myšlení, podnikavost a schopnost vyjadřovat se. Studenti, kteří jsou schopni být kreativní, mají tendenci být otevřenější vůči novým myšlenkám a perspektivám, což jim umožňuje být úspěšnější v různých profesních oblastech, nejen uměleckých odvětvích. 

Kreativita dnes patří mezi nejžádanější dovednosti na trhu práce a je zásadní lidskou vlastností, která nás odlišuje od umělé inteligence. Není výsadou umělců, naopak může růst v každém z nás. Uplatňujeme ji denně v široké škále činností a pomáhá nám v sebepojetí i přijetí společenských hodnot.

Na otázky jak partnerství mezi učitelem a kreativcem probíhá, jak jej obě strany naplňují, jak lze propojit kreativní obory primárně s “neuměleckými” předměty odpovídá záznam podcastu Promluv do ní nebo záznam konference Kreativita do škol: idea, metody příklady praxe. Kreativní vzdělávání se už v Česku osvědčilo, věnuje se mu například město Jihlava a zájem přibývá v řadě krajů. Přes deset let jej rozvíjí Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, která iniciovala vznik platformy uMĚNÍM. Ta čítá přes 30 členů nabízejících učení uměním napříč republikou.

  • Pro umělce a další profesionály z kulturních a kreativních odvětví
  • Pro školy
  • Pro kulturní instituce

 

Další projekty

CircInWater

Inovační centrum Olomouckého kraje se spolu s vodohospodářským klastrem CREA Hydro&Energy staly, jako jediní v Česku, součástí evropského projektu CircInWater, který chce pomáhat v opatřeních šetrných k vodě. Cílem projektu je vytvořit nové tržní příležitosti pro malé a střední podniky v regionálním i globálním měřítku, a to prostřednictvím jedinečných inovací, školení a internacionalizační podpory. 

Zobrazit více Zobrazit méně

DIGI2Health

Digitální inovační hub (DIH) je ekosystém, který slouží jako kontaktní místo s řadou podpůrných služeb pro malé a střední firmy v regionu i mimo něj se zaměřením na zdravotnictví. Umožňuje jak přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením, tak i zapojení do inovačního ekosystému v regionu. Věříme, že v digitalizaci je naše budoucnost.

Zobrazit více Zobrazit méně

ICOK Akcelerátor

Nauč se, jak se dělá byznys a rozjeď ho s námi! Akcelerátor je 8 intenzivních worshopů s podobně motivovanými lidmi, experty a osobnostmi z podnikání, ve kterých získáš praktické dovednosti k rozjezdu svého byznys nápadu. Je navržen tak, aby rozvinul byznysové myšlení a krok za krokem si svůj nápad ověřil a připravil k realizaci. Čeká tě boost know-how, inspirace a vzájemného propojení.

Zobrazit více Zobrazit méně

IN-HUB Přerov

Konferenční sál, kreativní dílny s 3D tiskárnami i nahrávací studio, pracovní prostor, ale také místo pro relaxaci a odpočinek, to je IN-HUB Přerov. HUB je místem, kde vznikají nové nápady, sdílí se know-how a přibližuje se svět podnikání lidem v regionu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Mapování kulturních a kreativních odvětví (KKO)

Mapování a sběr dat jednotlivých oblastí kulturních a kreativních odvětví pro účely tvorby strategie regionu v Olomouckém kraji. Výsledkem je rozvoj organizací, které by se do budoucnosti mohli stát partnery v rozvojových projektech a vytvářených strukturách.

Zobrazit více Zobrazit méně

SA OK III

Cílem projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III je podpora rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji s využitím RIS3 strategie Olomouckého kraje.

Zobrazit více Zobrazit méně

Karolína Balcárková

Projekt Kreativního vzdělávání

Tel.: 775 306 668

kreativni.uceni@inovaceok.cz