Ke stažení – Inovační centrum Olomouckého kraje

RIS3 strategie Olomouckého kraje


Nástroj k budování inovační infrastruktury. Zaměřuje se na spolupráci podnikatelů
a vědeckovýzkumných institucí v regionu. Díky této spolupráci se region hospodářsky rozvíjí a roste v něm znalostní ekonomika. Jaké cíle si strategie klade a čím vším se zabývá, zjistíte v jejím plném znění.

Stáhnout

Metodika pořádání polytechnických táborů

Chce Vaše organizace uspořádat příměstský tábor pro děti na téma technické výchovy? Stáhněte si naši metodiku, která Vás provede organizací takové akce krok za krokem.

Stáhnout

Příklady spolupráce škol a firem v Olomouckém kraji

Střední školy v Olomouckém kraji se snaží aktivně spolupracovat s místními firmami, které si tak mohou vychovat svou budoucí pracovní sílu již během studia. Podívejte se na několik příkladů.

Stáhnout


Příměstské tábory se zaměřením na polytechnickou výchovu v Olomouckém kraji


V Olomouckém kraji se každoročně pořádá několik přáměstských táborů se zaměřením na polytechnickou výchovu dětí. Podívejte se v naší publikaci, kdo je pořádá a jakým způsobem jsou zaměřené.

Stáhnout

Metodika pořádání soutěží pro podporu podnikavosti

Podnikavost je jedním ze základních klíčů k úspěšné ekonomice. Uspořádejte soutěž pro žáky ZŠ nebo SŠ dle naší metodiky.

Stáhnout

Odliv absolventů techických VŠ z Olomouckého kraje

Analýza zabývající se trendem odlivu absolventů technických VŠ z Olomouckého kraje.

Stáhnout


Analýza počtu studentů ve vybraných oborech SŠ a nezaměstnanost absolventů

Souhrnná analýza zabývající se počty studentů v jednotlivých oborech SŠ a jejich nezaměstnaností v Olomouckém kraji.

Stáhnout

Analýza zájmu studentů o jednotlivé obory SŠ v Olomouckém kraji 2015 - 2017

Zájem studentů o jednotlivé obory středních škol v Olomouckém kraji v letech 2015 - 2017.

Stáhnout

Inovační vouchery Olomouckého kraje

Jak hodnotí firmy spolupráci s vysokými školami? Na kolik jsou inovační vouchery Olomouckého kraje úspěšné? 
Více zjistíte v průzkumu sdružení OK4Inovace z roku 2016.

Stáhnout