Program
ICOK DIGI

ICOK DIGI je program, který vám pomůže úspěšně projít různou úrovní digitální transformace, posunout vaše podnikání a připravit ho na další etapy digitalizace. Program zahrnuje vypracování vstupní procesní analýzy vč. návrhu řešení, sérii konzultací s nezávislým expertem a účast na workshopech zaměřených na sdílení příkladů dobré praxe. Cílem je zvýšit úroveň digitální transformace firem v Olomouckém kraji.

DIGI

Konzultace a workshopy

Klíčovou aktivitou jsou zejména konzultace, které zaměřujeme vždy na konkrétní potřeby dané firmy a vychází z aktuálního stavu její digitální zralosti, a také nastavení dlouhodobé strategie a celého procesu digitalizace.

V souběhu s probíhajícími konzultacemi jsou pořádány workshopy, které pomáhají upoutat pozornost, vtahují firmy do tématu a ukázují na konkrétních příkladech, že digitalizovat lze i v MSP a není to pro firmy nedosažitelné. Zástupci firem si zde mohou bezpečně a „bezbolestně“ vyzkoušet, zda by pro ně dané technologie či procesy byly relevantní a dosažitelné dříve, než se pro konkrétní změny rozhodnou.

Jak funguje spolupráce

01

Klientem se může stát inovativní malá čí střední firma, která si je vědoma potenciálu ke zlepšení.

02

Společně s naším business developerem provedeme kontextovou analýzu současného stavu, která bude obsahovat základní východiska pro konzultační projekt.

03

Na základě výsledků analýzy společně vybereme experta, který má nejsilnější expertízu v oblasti, kterou potřebujete zlepšit.

04

S expertem začnete spolupracovat již na samotném konzultačním projektu, který povede ke zlepšením v oblastech, které jsou klíčové pro Váš růst.

05

Celou dobu probíhá vzájemná komunikace, business developer z inovačního centra je zde k dispozici pro klienta i experta.

06

Na závěrečné schůzce probereme průběh projektu a vyhodnotíme konkrétní dosažené změny ve vazbě na plán. Totéž si zopakujeme zhruba po roce, kdy by výsledky projektu měly být již velmi hmatatelné.

07

Zůstalo cokoli nedořešeno? Pak můžeme pokračovat další konzultační fází.

Cena služby

Vstupní analýza

 • Začneme vstupní analýzou, která je zpoplatněna 15 000,-.

1. fáze

 • Až 30 hodin konzultace s expertem.
 • Hodinová sazba experta je 2 000 Kč bez DPH.
 • Firma hradí 20 % nákladů, ICOK 80 %.

2. fáze

 • Až 80 hodin konzultací s expertem.
 • Hodinová sazba experta je 2 000 Kč bez DPH.
 • Firma hradí 50 % (mikropodnik), 60 % (malý podnik),  80 % (střední podnik). Zbylé náklady hradí ICOK.

3. fáze

 • Až 80 hodin konzultací s expertem.
 • Hodinová sazba experta je 2 000 Kč bez DPH.
 • Firma hradí 80 % (mikropodnik a malý podnik), 90 % (střední podnik). Zbylé náklady hradí ICOK.

4. fáze

 • 4. fáze je hrazena ze 100 % firmou a její délka záleží na dohodě s expertem.

Vaše příběhy

Digitalizace usnadnila Logaritmě práci i čas. Pomohl jim ICOK DIGI

V roce 2023 je to už patnáct let, co společnost Logaritma funguje na českém i zahraničním trhu. Její sídlo najdeme v Moravičanech na Šumpersku, v areálu, kde se v minulosti vyráběly komponenty pro obuvnický průmysl. O rok dřív se společnost zapojila do konzultačního programu Inovačního centra Olomouckého kraje ICOK DIGI, který jim pomohl s digitální transformací.

Související služby

ENVI

ICOK
ENVI

Konzultační program pro environmentálně odpovědné firmy zaměřený na hledání konkrétních úspor a příležitostí pro udržitelný rozvoj vašeho businessu.

Zjistit více

Napsali o spolupráci

Libor Chmelař

Logaritma

Od začátku byla spolupráce velmi dobře nastavená, především díky otevřenému dialogu. Řekli jsme si co potřebujeme a ICOK dokázal vše velmi rychle zanalyzovat a doporučit nám experta pro danu oblast. Shodou okolností se jím stal Petr Chládek, se kterým jsme se už z oblasti automotive výroby znali. Věděl přesně na co se zaměřit a jakým způsobem pracovat, to nám hodně pomohlo. Proto už teď s inovačním centrem rozvíjíme spolupráci i v dalších oblastech.

Martin Čmarada

Ondřejovická strojírna k DIGI workshopu

Pokud chceme, aby se Česká republika a firmy posouvaly směrem k vyspělejším ekonomikám, tak je nesmysl, abychom každý objevovali to samé. Pojďme si tedy nasdílet informace, pojďme si říct, co se komu daří nebo nedaří. Z tohoto setkání si odnáším to, že lidé pochopili, kde je skutečné jádro digitalizace. Tedy, že jde o neustálé zlepšování a taky, že je to o lidech.

Roman Tihelka

majitel Blaze Harmony k DIGI workshopu

Smysl tohoto setkání vidím v tom, že se firmy o sobě dozví a mohou si sdělit informace, případně navázat spolupráci. Což je něco, co nám dává smysl.

Experti a mentoři

Petr Chládek, kouč, mentor a auditor v jedné osobě má mnoholeté zkušenosti s moderními principy Průmyslu 4.0, v zavádění procesního řízení ve společnosti, řešení produktivity ve výrobě, nebo zavádění automatizačních procesů.

Petr Chládek

David Pokorný je podnikatel v oboru IT více než 20 let a vyvíjí aplikace pro různá odvětví průmyslu, obchodu i sportu. V čem může expert klienta podpořit? Umí analyzovat IT prostředí, navrhnout optimalizaci a řešení pro oblast informačních systémů, umí řešit konkrétní potřeby při jejich zavedení. Řeší vývoj softwarového na míru, včetně návrhu provozního prostředí a datové analýzy.

David Pokorný

Josef Svoboda je jednatel a generální ředitel společnosti DYTRON s.r.o. a viceprezident Moravskoslezského automobilového klastru. V oblasti digitalizace se specializuje na analýzu firemních procesů s vyhodnocením úzkých míst a posouzením přidané hodnoty digitalizačních projektů, dále projektové řízení a implementaci PLM, APS a ERP systémů. 

Josef Svoboda

Josef Svoboda

Jan Tobolík je ředitelem přerovské společnosti Sensio.cz a jako expert umí pomoct s optimalizací procesů uvnitř firmy. Každá firma řeší administrativu (faktury, mzdy, oběhy dokumentů) a zde umí pomoct v nastavení efektivních procesů. V případě výrobní firmy má dlouholeté zkušenosti s bezpapírovou výrobou, sledováním výroby pomocí průvodek s čárovými kódy a pokud někdo uvažuje o 3D tisku nebo dokonce už 3D tisk využívá, pak dokáže poradit nejen ve výběru správné technologie, ale i jak z dané technologie získat maximum.

Jan Tobolík

…a dalších 156 expertů v sítí Ynovate

Soubory ke stažení

pdf
4.80 KB

blank

Stáhnout
pdf
4.80 KB

blank

Stáhnout
pdf
4.80 KB

blank

Stáhnout
pdf
4.80 KB

blank

Stáhnout

Pavel Hrůza

Business Developer pro digitální
transformaci

hruza@inovaceok.cz