Úvod > Naše služby > VOUCHER

ICOK VOUCHERY

Chcete svůj byznys posunout a potřebovali byste otevřít dveře k vlastním výzkumným a vývojovým projektům. Pak právě pro vás jsou ICOK R&D vouchery!

Nabízíme dva typy ICOK voucherů. Voucher Partnerství je určený pro ty, kteří pořádají soutěž pro kreativce a podnikavce, inspirační workshop nebo jinou akci podporující inovace. Voucher R&D je finančním nástrojem na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s vědecko-výzkumnými organizacemi.

VOUCHER

Příklady podporovaných aktivit:

Voucher Partnerství je finančním nástrojem k podpoře vybraných projektů se zaměřením na podporu regionu Olomouckého kraje v oblasti inovací, rozvoje podnikavosti a kreativity. Projekty by měly vést ke zvyšování povědomí o činnostech poskytovatele a rozšiřování sítě budoucích klientů a spolupracujících subjektů.

  • Soutěže pro podnikavce a kreativce včetně lokálních kol v subregionech (bývalých okresech) Olomouckého kraje
  • Inovativní nebo kreativní workshopy, konference, festivaly a další eventy
  • Inspirační akce, diskuzní platformy a fóra
  • Aktivity rozvíjející klíčové kompetence (podnikavost, kreativita a iniciativa)

VOUCHER R&D

Voucher R&D je finančním nástrojem na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s vědecko-výzkumnými organizacemi. Jako je například nákup služeb dodávaných výzkumnou organizací podnikatelskému subjektu, které napomáhají zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatelského subjektu. Podporována je spolupráce podnikatelského subjektu s konkrétním pracovištěm dané výzkumné organizace na definovaném typu služby realizovaném tímto pracovištěm pro konkrétní inovaci produktu podnikatelského subjektu.

Primárním podpořeným cílem spolupráce s výzkumnou organizací je posílení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu na stávajících trzích, rozšíření stávajících trhů, či vstup na nové trhy, a to prostřednictvím přenosu poznatků výzkumu a vývoje, které nejsou firmám běžně či rutinně dostupné.

Aktuální výzvu ICOK VOUCHERY 2024 najdete zde

Související služby

DIGI

ICOK
DIGI

Pomůžeme vám úspěšně projít různou úrovní digitální transformace, posunout vaše podnikání a připravit ho na další etapy průmyslu 4.0.

Zjistit více
ENVI

ICOK
ENVI

Konzultační program pro environmentálně odpovědné firmy zaměřený na hledání konkrétních úspor a příležitostí pro udržitelný rozvoj vašeho businessu.

Zjistit více

Vaše příběhy

Soukromý: Děti z přerovské ZŠ Svisle mají dobře našlápnuto

Na přednáškách v rámci projektu NašlápnuTO žáky motivujeme k tvořivosti, hledání vlastní cesty i odvaze si plnit sny. Rádi podáme pomocnou ruku těm, kteří si v budoucnu nebudou na startovní čáře vědět rady.

Vaše příběhy

Digitalizace usnadnila Logaritmě práci i čas. Pomohl jim ICOK DIGI

V roce 2023 je to už patnáct let, co společnost Logaritma funguje na českém i zahraničním trhu. Její sídlo najdeme v Moravičanech na Šumpersku, v areálu, kde se v minulosti vyráběly komponenty pro obuvnický průmysl. O rok dřív se společnost zapojila do konzultačního programu Inovačního centra Olomouckého kraje ICOK DIGI, který jim pomohl s digitální transformací.

  • 1
  • 2

Napsali o spolupráci

Michal Netolický

jednatel Flenexa

Díky ICOKu jsme navázali spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého, řešili jsme problematiku fytohormonů a růstových regulátorů, zda by byly nebo nebyly využitelné v rámci aquaponie. Konkrétně šlo o optimalizaci růstu, zlepšení příjmu živin a jak bojovat se škůdci, kteří napadají kořeny rostlin.

Petra Lajtochová

Projektová manažerka, Office manažerka
.

lajtochova@inovaceok.cz