O NÁS

Nasměrujeme vás
k příležitostem

Nasměrujeme vás
k příležitostem
 • 32
  inspirativních akcí ročně
 • 17
  startupových projektů
 • 56
  změnových projektů ve firmách
 • 19
  inspirativních akcí pro firmy ročně
 • 12
  provedených analýz digitální zralosti ve firmách

Kdo jsme?

Jsme veřejná inovační agentura, která rozvíjí a kultivuje regionální ekosystém s respektem ke společenským výzvám a technologickým trendům s udržitelným přesahem. Inspirujeme a vzájemně propojujeme firmy, akademickou sféru, podnikavé a kreativní obyvatele Olomouckého kraje. 

Naše vize

Naší vizí je být první adresou pro všechny inovátory, podnikavé a kreativní obyvatele Olomouckého kraje. Být prvním a přirozeným kontaktním bodem, na který se budou obracet všichni, kdo se chtějí podílet na pozitivních změnách a inovacích ve svých vlastních činnostech kdekoliv na celém území Olomouckého kraje.

Náš příběh

06/2020

Re-startujeme

PLATINN

Rodí se ICOK, plnohodnotná inovační agentura. Za zády máme Olomoucký kraj a Univerzitu Palackého v Olomouci jakožto naše zřizovatele. Záhy spouštíme naši první službu – konzultační program ICOK PLATINN.

SMART

Naplno se pouštíme do realizace projektu Smart Akcelerátor, který nám pomáhá budovat vysoce kvalifikovaný tým regionálních srdcařů, kteří se hned pouští do práce a pomáhají našim partnerům s přípravou pro region strategických projektů.

2021

Máme směr a vizi

Zespodu budujeme naši první interní strategii s vizí být první adresou pro všechny inovátory, podnikavé a kreativní obyvatele Olomouckého kraje. Naším posláním je zvyšovat atraktivitu a konkurenceschopnost našeho kraje.

DIGI

Rozšiřujeme portfolio našich služeb o téma digitalizace a automatizace – přidává se konzultační program ICOK DIGI.

Vzniká národní síť inovačních agentur Ynovate a my jsme u toho – spojujeme síly, sdílíme a jsme více vidět a slyšet.

NašlápnuTO

Pilotujeme nový program NašlápnuTO – zasíváme semínka podnikavost a kreativity na školách, motivujeme a inspirujeme nejmladší generace.

Vytváříme síť kontaktních míst a regionálních scoutů – makáme pro regiony a jsme vám blíž.

2022

Získáváme stabilitu k dalšímu růstu

Olomoucký kraj nás pověřuje realizací služby obecného hospodářského zájmu – získáváme silný mandát a prostředky k dlouhodobému rozvoji i mimo dotační projekty.

Výrazně refreshujeme RIS3 strategii – klíčový dokument pro konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj našeho kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, o který pečujeme.

KREATIV

Na kreativitě záleží – mapujeme a rozvíjíme odvětví kulturních a kreativních průmyslů. Propojujeme kreativce s učiteli, zavádíme do škol prvky projektové výuky.

VOUCHER

Spouštíme první emisi voucherů na podporu významných akcí v regionech rozvíjejících inovace, podnikavost a kreativitu a R&D voucherů motivujících ke spolupráci mezi firmami a akademickým prostředím.

Pokukujeme do zahraničí – zapojujeme se do našeho prvního mezinárodního projektu CircInWater, získáváme zkušenosti a přinášíme smart řešení do vodohospodářského sektoru. V rámci českého předsednictví EU prezentujeme náš kraj v Bruselu a Evropa na oplátku zavítá na Jesenicko.

2023

Hledáme cestu k udržitelnému rozvoji

START

Zaměřujeme se na startupovou komunitu. Pořádáme první Bootcamp – třídenní intenzivní soustředění pro budoucí podnikatele a lídry. Poskytujeme individuální konzultace v programu ICOK START a otvíráme vzdělávací a mentoringový Startup Akcelerátor.

Po třech letech náročných příprav otevíráme IN – HUB v Přerově, naši první dceřinku. Všechny naše služby cíleně pro přerovský region, po ruce a pod jednou střechou.

ENVI

Intenzivně přemýšlíme nad tím, jak být v našem počínání udržitelní a jak to propsat i do našich služeb. Vyjíždíme do regionů s osvětovou roadshow k tématu ESG. Spouštíme nový konzultační program ICOK ENVI.

 

Stěhujeme se do Envelopa hubu, do srdce univerzitního kampusu. Náš tým roste a chceme být i blíže studentům. Prohlubujeme naši spolupráci s Univerzitou Palackého. Společně s Fakultní nemocnicí Olomouc rozvíjíme digitální inovační hub DIGI2Health a silné nadregionální téma telemedicíny.

SMART

Pracujeme na přípravě dalších inspirativních hubů a coworkingů v našich regionech – jednáme v Hranicích, Jeseníku, Šumperku nebo Zábřehu. Posilujeme image Olomouckého kraje, připravujeme marketingové kampaně nebo vizualizaci dat o našem regionu. To vše i díky navazujícímu projektu Smart Akcelerátor, již třetímu v pořadí.

PLATINN

Rodí se ICOK, plnohodnotná inovační agentura. Za zády máme Olomoucký kraj a Univerzitu Palackého v Olomouci jakožto naše zřizovatele. Záhy spouštíme naši první službu – konzultační program ICOK PLATINN.

2021

Máme směr a vizi

Zespodu budujeme naši první interní strategii s vizí být první adresou pro všechny inovátory, podnikavé a kreativní obyvatele Olomouckého kraje. Naším posláním je zvyšovat atraktivitu a konkurenceschopnost našeho kraje.

DIGI

Rozšiřujeme portfolio našich služeb o téma digitalizace a automatizace – přidává se konzultační program ICOK DIGI.

NašlápnuTO

Pilotujeme nový program NašlápnuTO – zasíváme semínka podnikavost a kreativity na školách, motivujeme a inspirujeme nejmladší generace.

Vytváříme síť kontaktních míst a regionálních scoutů – makáme pro regiony a jsme vám blíž.

Výrazně refreshujeme RIS3 strategii – klíčový dokument pro konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj našeho kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, o který pečujeme.

VOUCHER

Spouštíme první emisi voucherů na podporu významných akcí v regionech rozvíjejících inovace, podnikavost a kreativitu a R&D voucherů motivujících ke spolupráci mezi firmami a akademickým prostředím.

2023

Hledáme cestu k udržitelnému rozvoji

START

Zaměřujeme se na startupovou komunitu. Pořádáme první Bootcamp – třídenní intenzivní soustředění pro budoucí podnikatele a lídry. Poskytujeme individuální konzultace v programu ICOK START a otvíráme vzdělávací a mentoringový Startup Akcelerátor.

ENVI

Intenzivně přemýšlíme nad tím, jak být v našem počínání udržitelní a jak to propsat i do našich služeb. Vyjíždíme do regionů s osvětovou roadshow k tématu ESG. Spouštíme nový konzultační program ICOK ENVI.

 

SMART

Pracujeme na přípravě dalších inspirativních hubů a coworkingů v našich regionech – jednáme v Hranicích, Jeseníku, Šumperku nebo Zábřehu. Posilujeme image Olomouckého kraje, připravujeme marketingové kampaně nebo vizualizaci dat o našem regionu. To vše i díky navazujícímu projektu Smart Akcelerátor, již třetímu v pořadí.

06/2020

Re-startujeme

SMART

Naplno se pouštíme do realizace projektu Smart Akcelerátor, který nám pomáhá budovat vysoce kvalifikovaný tým regionálních srdcařů, kteří se hned pouští do práce a pomáhají našim partnerům s přípravou pro region strategických projektů.

Vzniká národní síť inovačních agentur Ynovate a my jsme u toho – spojujeme síly, sdílíme a jsme více vidět a slyšet.

2022

Získáváme stabilitu k dalšímu růstu

Olomoucký kraj nás pověřuje realizací služby obecného hospodářského zájmu – získáváme silný mandát a prostředky k dlouhodobému rozvoji i mimo dotační projekty.

KREATIV

Na kreativitě záleží – mapujeme a rozvíjíme odvětví kulturních a kreativních průmyslů. Propojujeme kreativce s učiteli, zavádíme do škol prvky projektové výuky.

Pokukujeme do zahraničí – zapojujeme se do našeho prvního mezinárodního projektu CircInWater, získáváme zkušenosti a přinášíme smart řešení do vodohospodářského sektoru. V rámci českého předsednictví EU prezentujeme náš kraj v Bruselu a Evropa na oplátku zavítá na Jesenicko.

Po třech letech náročných příprav otevíráme IN – HUB v Přerově, naši první dceřinku. Všechny naše služby cíleně pro přerovský region, po ruce a pod jednou střechou.

Stěhujeme se do Envelopa hubu, do srdce univerzitního kampusu. Náš tým roste a chceme být i blíže studentům. Prohlubujeme naši spolupráci s Univerzitou Palackého. Společně s Fakultní nemocnicí Olomouc rozvíjíme digitální inovační hub DIGI2Health a silné nadregionální téma telemedicíny.

Jaké jsou
naše hodnoty?

 • Vytváříme inspirativní, otevřené
a bezpečné prostředí
 • Jsme profesionální, ale
přátelští a lidští
 • Sdílíme společnou vizi, pomáháme
si a spolupracujeme
 • Zohledňujeme udržitelnost na všech úrovních – začínáme u sebe
 • Usilujeme o to být sebeučící se organizací
 • Respektujeme odlišnosti a individualitu
 • Flexibilita je pro náš rozvoj klíčová – důvěřujeme si
 • Na regionu nám záleží, jeho rozvoj
bereme jako poslání

Vytváříme inspirativní, bezpečné a udržitelné prostředí. Tyto hodnoty zohledňujeme při rozvoji Olomouckého kraje i směrem dovnitř do našeho týmu.

Tomáš Dostál

Ředitel ICOK

Organizační struktura

Inovační centrum Olomouckého kraje navenek zastupuje správní rada a ředitel

Členky a členové správní rady ICOK

Jan Šafařík

náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova

Michal Malacka

prorektor pro strategie a vnější vztahy UPOL

Petr Lysek

radní pro investice, evropské projekty, transparence, IT, Smart region

Aleš Jakubec

radní pro školství

Radim Sršeň

náměstek ministra pro místní rozvoj, člen Evropského výboru regionů, člen zastupitelstva Olomouckého kraje (Olomoucký kraj)

Jan Březina

emeritní hejtman Olomouckého kraje a emeritní europoslanec

Hana Marešová

vedoucí odd. strategie a kvality UPOL

Petr Kubečka

ředitel VTP UP

Ředitel ICOK