NÁŠ EKOSYSTÉM

Každý z nás, kdo svou aktivitou ovlivňuje kvalitu vědeckého bádání, výzkumu, vývoje a inovací a vzájemných vazeb mezi nimi, utváří inovační ekosystém Olomouckého kraje. Vodítko, kam efektivně směřovat omezené zdroje do těchto oblastí, představuje takzvaná RIS3 strategie Olomouckého kraje. Jejímu naplňování napomáhá RIS3 tým složený z lidí na ICOK a Olomouckém kraji, kteří jsou vám k ruce s přípravou vašich inovativních projektů v regionech.

RIS3 strategie

RIS3 strategie Olomouckého kraje představuje klíčový dokument pro udržitelný rozvoj a posilování konkurenceschopnosti našeho regionu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Na základě reálných dat definuje odvětví, ve který Olomoucký kraj je nebo má potenciál být silný, takzvané domény specializace a zároveň oblasti, ve kterých má kraj ambici způsobovat pozitivní změny, a sice rozvoj lidského potenciálu, prostředí pro inovativní podnikání, podmínky pro excelentní výzkum, vývoj a transfer, digitalizace a udržitelnost.

Naší vizí je Olomoucký kraj jako:

  • Atraktivní region pro podnikavé a kreativní obyvatele.
  • Zdravé a bezpečné prostředí pro udržitelný život, výzkum a podnikání.
  • Aktivní a sdílný inovační ekosystém otevřený novým společenským a technologickým výzvám a trendům.

Děláme všechno proto, abychom posílili význam, konkurenceschopnost, ale také pozitivní image Olomouckého kraje. Bez vás to ale nezvládneme. Pojďte do toho s námi!

Michal Bubeník

RIS3 manažer

Nebo se obraťte na naše regionální zástupce

Reference

Adéla Nezhybová

učitelka

Zkušenosti s kreativním vzděláváním mají v přerovské Základní škole Boženy Němcové 16, která pracuje s dětmi z vyloučených lokalit.

Dominik Vlasák

účastník ICOK Bootcamp

V hlavě nosím spoustu nápadů, ale v mém okolí nikdo nepodniká, proto jsem se na Bootcamp přihlásil. A bylo to super! Byla to skvělá zkušenost, potkal jsem zajímavé lidi, dozvěděl se spoustu věcí a navázal řadu kontaktů a o to mi šlo. Jsem moc rád, že se v Olomouci podobná akce uskutečnila.

Jan Tobolík

Sensio.cz

Spolupráce s ICOKem nám díky jejich voucherům přinesla kontakty na skvělé businessové odborníky a také nás propojila s univerzitami z Olomouckého kraje, což nám umožňuje přinášet komplexnější produkty a služby.

Libor Chmelař

Logaritma

Od začátku byla spolupráce velmi dobře nastavená, především díky otevřenému dialogu. Řekli jsme si co potřebujeme a ICOK dokázal vše velmi rychle zanalyzovat a doporučit nám experta pro danu oblast. Shodou okolností se jím stal Petr Chládek, se kterým jsme se už z oblasti automotive výroby znali. Věděl přesně na co se zaměřit a jakým způsobem pracovat, to nám hodně pomohlo. Proto už teď s inovačním centrem rozvíjíme spolupráci i v dalších oblastech.