Úspěšný příběh

Digitalizace usnadnila Logaritmě práci i čas. Pomohl jim ICOK DIGI

V roce 2023 je to už patnáct let, co společnost Logaritma funguje na českém i zahraničním trhu. Její sídlo najdeme v Moravičanech na Šumpersku, v areálu, kde se v minulosti vyráběly komponenty pro obuvnický průmysl. O rok dřív se společnost zapojila do konzultačního programu Inovačního centra Olomouckého kraje ICOK DIGI, který jim pomohl s digitální transformací.

Záměr projektu

Digitalizace změnila podnikání napříč odvětvími. Tam, kde ještě váhali, covid vstup do on-line světa uspíšil. „S Inovačním centrem Olomouckého kraje jsme se potkali v době určitého útlumu, který byl způsobený nejen vlivem covidu. Všechno se přestěhovalo do online prostředí a začala se skloňovat témata jako digitalizace, průmysl 4.0 a taktéž veškeré schůzky se ze dne na den začaly plánovat v online prostředí. Do té doby jsme řešili všechno na osobní bázi, scházely se projektové týmy, jezdilo se na pracovní cesty do zahraničí a najednou se ze dne na den muselo pracovat jinak,“ uvedl ředitel společnosti Logaritma Libor Chmelař.

S ICOKem začala Logaritma spolupracovat v roce 2021. „Ve společnosti Logaritma jsme provedli digitální audit, na jehož základě jsme doporučili na co se primárně v této oblasti soustředit. Poté jsme se dohodli na zahájení expertního programu ICOK DIGI a společně s firmou vybrali experta Petra Chládka, který má s danou problematikou dlouhodobé zkušenosti,“ vysvětlil Pavel Hrůza, business developer pro oblast digitalizace.
Cílem bylo nahradit stohy papírů či excelové tabulky informačním systémem, který by sbíral online data z výrobních linek pro oblast reportingu, controllingu a plánovacího procesu. Nakonec ale nezůstalo jen u výroby. Pomoc směřovala do celkového zefektivnění práce, které vedlo ke zvýšení digitální gramotnosti zaměstnanců. „Vyzdvihnul bych, že naši klíčoví lidé, kteří pracují s digitálními daty, dnes začínají přemýšlet už i nad tím, jak jim digitalizace může práci usnadnit a ušetřit čas,“ přidal ředitel firmy.

Výsledný stav

Podle experta Petra Chládka si během prvních schůzek definovali priority v rámci společných aktivit. „Vyjasnili jsme si motivace vizualizace výrobních dat ve výrobě, a to nejen v rámci kanceláře vedení výroby a mistrů, ale i v rámci výrobních linek. Největší objem práce bylo provedeno na očistění dat ze systému. To znamená správné normování projektů, kvalitativní ukazatele či například plánování výroby,“ popsal a pokračoval: „Dle mého názoru se jedná o firmu, která si velmi dobře uvědomuje nutnost transformace sběru data a jejich využití pro zefektivnění procesů. Myslím, že na příkladu Logaritmy lze prezentovat, jak spolupráce s expertem pomůže spojit jednotlivé aktivity a připravit koncept k realizaci,“ řekl Petr Chládek.

Program ICOK DIGI

Program ICOK DIGI pomáhá projít různou úrovní digitální transformace, posunout podnikání a připravit ho na další etapy digitalizace. Program zahrnuje vypracování vstupní procesní analýzy včetně návrhu řešení, sérii konzultací s nezávislým expertem a účast na workshopech zaměřených na sdílení příkladů dobré praxe. Cílem je zvýšit úroveň digitální transformace firem v Olomouckém kraji.

Od začátku byla spolupráce velmi dobře nastavená, především díky otevřenému dialogu. Řekli jsme si co potřebujeme a ICOK dokázal vše velmi rychle zanalyzovat a doporučit nám experta pro danu oblast. Shodou okolností se jím stal Petr Chládek, se kterým jsme se už z oblasti automotive výroby znali. Věděl přesně na co se zaměřit a jakým způsobem pracovat, to nám hodně pomohlo. Proto už teď s inovačním centrem rozvíjíme spolupráci i v dalších oblastech.

Libor Chmelař

To důležité přehledně

  • Start spolupráce v roce 2021
  • Digitální audit, navázání spolupráce s expertem Petrem Chládkem
  • Cílem bylo nahradit stohy papírů či excelové tabulky informačním systémem, který by sbíral online data z výrobních linek pro oblast reportingu, controllingu a plánovacího procesu

Vaše příběhy

Digitalizace usnadnila Logaritmě práci i čas. Pomohl jim ICOK DIGI

V roce 2023 je to už patnáct let, co společnost Logaritma funguje na českém i zahraničním trhu. Její sídlo najdeme v Moravičanech na Šumpersku, v areálu, kde se v minulosti vyráběly komponenty pro obuvnický průmysl. O rok dřív se společnost zapojila do konzultačního programu Inovačního centra Olomouckého kraje ICOK DIGI, který jim pomohl s digitální transformací.

Vaše příběhy

Expertní konzultace ICOK PLATINN pomohla MyCellu do světa

Konzultační program ICOK PLATINN pomáhá firmám v Olomouckém kraji s jejich rozvojem i implementací inovací. Klíčoví jsou pro program špičkoví experti z různých oblastí, kteří firmě navrhnou a pomohou uskutečnit potřebné změny. Tentokrát se do programu zapojila přerovská společnost Sensio. Výrobce MyCella, světově unikátního hudebního nástroje vytvořeného na 3D tiskárně.

Vaše příběhy

Soukromý: Děti z přerovské ZŠ Svisle mají dobře našlápnuto

Na přednáškách v rámci projektu NašlápnuTO žáky motivujeme k tvořivosti, hledání vlastní cesty i odvaze si plnit sny. Rádi podáme pomocnou ruku těm, kteří si v budoucnu nebudou na startovní čáře vědět rady.

  • 1
  • 3