Úvod > Naše projekty > Mapování kulturních a kreativních odvětví (KKO)

Projekt
Mapování kulturních a kreativních odvětví (KKO)

Mapování v kulturních a kreativních odvětvích je nástrojem pro lepší porozumění struktuře a dynamice této oblasti podnikání. Cílem projektu je zisk komplexního a aktuálního přehledu o potenciálu a rozložení KKO v kraji. Získaná data umožní lépe plánovat a cílit podporu rozvoje tohoto sektoru. Poznatky budou zapracovány do stávajících strategických plánů Olomouckého kraje  a následně implementovány.

Výstupem projektu Mapování v KKO bude:

  • Identifikace kulturních a kreativních aktérů: Mapování má za cíl identifikovat jednotlivce, organizace, společnosti a instituce, které jsou součástí kulturního a kreativního odvětví v kraji. To může zahrnovat umělce, umělecké skupiny, designéry, kulturní instituce, mediální společnosti, technologické startupy a další subjekty.
  • Sběr dat o aktivitách: Pro úspěch mapování je důležité shromáždit relevantní data o různých aktivitách v KKO, jako například produkci a distribuci uměleckých děl, tržní trendy, spotřebitelské chování, investice do kultury, ekonomické výsledky a další relevantní ukazatele.
  • Identifikace oborů a segmentů: Mapování pomáhá identifikovat klíčové obory a segmenty v rámci kulturního a kreativního odvětví, mezi které patří specifické kulturní disciplíny, odvětví zábavního průmyslu, tvůrčí ekonomiku, kulturní dědictví a mnoho dalšího.
  • Posouzení potenciálu růstu a inovace: Mapování umožňuje zhodnotit potenciál růstu a inovací v jednotlivých odvětví. Tým bude posuzovat silné stránky a trendy, které mohou ovlivnit budoucí vývoj, nebo se pokusí identifikovat oblasti, které vyžadují další podporu nebo investice.
  • Plánování strategií a politik: Výsledky mapování poskytují informace, které budou použity pro formulaci strategií a politik, podporujících rozvoj a udržitelnost kulturního a kreativního odvětví. Mezi možné nástroje může patřit podpora vzdělávání a podnikání, ochrana duševního vlastnictví, podpora exportu nebo posílená mezinárodní spolupráce.

Další projekty

DIGI2Health

Digitální inovační hub (DIH) je ekosystém, který slouží jako kontaktní místo s řadou podpůrných služeb pro malé a střední firmy v regionu i mimo něj se zaměřením na zdravotnictví. Umožňuje jak přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením, tak i zapojení do inovačního ekosystému v regionu. Věříme, že v digitalizaci je naše budoucnost.

Zobrazit více Zobrazit méně

CircInWater

Inovační centrum Olomouckého kraje se spolu s vodohospodářským klastrem CREA Hydro&Energy staly, jako jediní v Česku, součástí evropského projektu CircInWater, který chce pomáhat v opatřeních šetrných k vodě. Cílem projektu je vytvořit nové tržní příležitosti pro malé a střední podniky v regionálním i globálním měřítku, a to prostřednictvím jedinečných inovací, školení a internacionalizační podpory. 

Zobrazit více Zobrazit méně

ICOK Akcelerátor

Nauč se, jak se dělá byznys a rozjeď ho s námi! Akcelerátor je 8 intenzivních worshopů s podobně motivovanými lidmi, experty a osobnostmi z podnikání, ve kterých získáš praktické dovednosti k rozjezdu svého byznys nápadu. Je navržen tak, aby rozvinul byznysové myšlení a krok za krokem si svůj nápad ověřil a připravil k realizaci. Čeká tě boost know-how, inspirace a vzájemného propojení.

Zobrazit více Zobrazit méně

IN-HUB Přerov

Konferenční sál, kreativní dílny s 3D tiskárnami i nahrávací studio, pracovní prostor, ale také místo pro relaxaci a odpočinek, to je IN-HUB Přerov. HUB je místem, kde vznikají nové nápady, sdílí se know-how a přibližuje se svět podnikání lidem v regionu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Kreativita do škol Olomouckého kraje

Projekt propojuje profesionály z kultury a kreativních odvětví do vzdělávacích procesů MŠ, ZŠ a SŠ.

V oblasti formálního i neformálního vzdělávání nabízí jasné výhody projektové výuky. Různorodé postupy vycházejí vždy z místních podmínek a konkrétních potřeb škol (dané třídy a pedagoga) a (neuměleckých) předmětů výuky.

Zobrazit více Zobrazit méně

SA OK III

Cílem projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III je podpora rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji s využitím RIS3 strategie Olomouckého kraje.

Zobrazit více Zobrazit méně

Anna Jánská

Business Developerka pro kulturní a
kreativní průmysly

janska@inovaceok.cz