Úvod > Naše projekty > Mapování kulturních a kreativních odvětví (KKO)

Projekt
Mapování kulturních a kreativních odvětví (KKO)

Mapování v kulturních a kreativních odvětvích je nástrojem pro lepší porozumění struktuře a dynamice této oblasti podnikání. Cílem projektu je zisk komplexního a aktuálního přehledu o potenciálu a rozložení KKO v kraji. Získaná data umožní lépe plánovat a cílit podporu rozvoje tohoto sektoru. Poznatky budou zapracovány do stávajících strategických plánů Olomouckého kraje  a následně implementovány.

Výstupem projektu Mapování v KKO bude:

  • Identifikace kulturních a kreativních aktérů: Mapování má za cíl identifikovat jednotlivce, organizace, společnosti a instituce, které jsou součástí kulturního a kreativního odvětví v kraji. To může zahrnovat umělce, umělecké skupiny, designéry, kulturní instituce, mediální společnosti, technologické startupy a další subjekty.
  • Sběr dat o aktivitách: Pro úspěch mapování je důležité shromáždit relevantní data o různých aktivitách v KKO, jako například produkci a distribuci uměleckých děl, tržní trendy, spotřebitelské chování, investice do kultury, ekonomické výsledky a další relevantní ukazatele.
  • Identifikace oborů a segmentů: Mapování pomáhá identifikovat klíčové obory a segmenty v rámci kulturního a kreativního odvětví, mezi které patří specifické kulturní disciplíny, odvětví zábavního průmyslu, tvůrčí ekonomiku, kulturní dědictví a mnoho dalšího.
  • Posouzení potenciálu růstu a inovace: Mapování umožňuje zhodnotit potenciál růstu a inovací v jednotlivých odvětví. Tým bude posuzovat silné stránky a trendy, které mohou ovlivnit budoucí vývoj, nebo se pokusí identifikovat oblasti, které vyžadují další podporu nebo investice.
  • Plánování strategií a politik: Výsledky mapování poskytují informace, které budou použity pro formulaci strategií a politik, podporujících rozvoj a udržitelnost kulturního a kreativního odvětví. Mezi možné nástroje může patřit podpora vzdělávání a podnikání, ochrana duševního vlastnictví, podpora exportu nebo posílená mezinárodní spolupráce.

Další projekty

DIGI2Health

Digitální inovační hub (DIH) je ekosystém, který slouží jako kontaktní místo s řadou podpůrných služeb pro malé a střední firmy v regionu i mimo něj se zaměřením na zdravotnictví. Umožňuje jak přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením, tak i zapojení do inovačního ekosystému v regionu. Věříme, že v digitalizaci je naše budoucnost.

Zobrazit více Zobrazit méně

CircInWater

Inovační centrum Olomouckého kraje se spolu s vodohospodářským klastrem CREA Hydro&Energy staly, jako jediní v Česku, součástí evropského projektu CircInWater, který chce pomáhat v opatřeních šetrných k vodě. Cílem projektu je vytvořit nové tržní příležitosti pro malé a střední podniky v regionálním i globálním měřítku, a to prostřednictvím jedinečných inovací, školení a internacionalizační podpory. 

Zobrazit více Zobrazit méně

ICOK Akcelerátor

Nauč se, jak se dělá byznys a rozjeď ho s námi! Akcelerátor je 8 intenzivních worshopů s podobně motivovanými lidmi, experty a osobnostmi z podnikání, ve kterých získáš praktické dovednosti k rozjezdu svého byznys nápadu. Je navržen tak, aby rozvinul byznysové myšlení a krok za krokem si svůj nápad ověřil a připravil k realizaci. Čeká tě boost know-how, inspirace a vzájemného propojení.

Zobrazit více Zobrazit méně

IN-HUB Přerov

Konferenční sál, kreativní dílny s 3D tiskárnami i nahrávací studio, pracovní prostor, ale také místo pro relaxaci a odpočinek, to je IN-HUB Přerov. HUB je místem, kde vznikají nové nápady, sdílí se know-how a přibližuje se svět podnikání lidem v regionu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Kreativní vzdělávání

Projekt propojuje profesionály z kultury a kreativních odvětví do vzdělávacích procesů MŠ, ZŠ a SŠ.

V oblasti formálního i neformálního vzdělávání nabízí jasné výhody projektové výuky. Různorodé postupy vycházejí vždy z místních podmínek a konkrétních potřeb škol (dané třídy a pedagoga) a (neuměleckých) předmětů výuky.

Zobrazit více Zobrazit méně

SA OK III

Cílem projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III je podpora rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji s využitím RIS3 strategie Olomouckého kraje.

Zobrazit více Zobrazit méně

Soubory ke stažení

pdf
4.80 KB

blank

Stáhnout
pdf
4.80 KB

blank

Stáhnout
pdf
4.80 KB

blank

Stáhnout
pdf
4.80 KB

blank

Stáhnout

Anna Jánská

Business Developerka pro kulturní a
kreativní průmysly

janska@inovaceok.cz