Výsledky vyhledávání pro: Firmy a inovátoři

 ICOK VOUCHERY pro rok 2024

Spouštíme letošní výzvu ICOK voucherů. Voucher Partnerství je určený pro ty, kteří pořádají soutěž pro kreativce a podnikavce, inspirační workshop nebo jinou akci podporující inovace. Voucher R&D je finančním nástrojem na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými organizacemi.

Zobrazit projekt

Kreativita do škol Olomouckého kraje

Projekt propojuje profesionály z kultury a kreativních odvětví do vzdělávacích procesů MŠ, ZŠ a SŠ.

V oblasti formálního i neformálního vzdělávání nabízí jasné výhody projektové výuky. Různorodé postupy vycházejí vždy z místních podmínek a konkrétních potřeb škol (dané třídy a pedagoga) a (neuměleckých) předmětů výuky.

Zobrazit projekt

Petra Lajtochová

Projektová manažerka, Office manažerka
.

lajtochova@inovaceok.cz