Úvod > Naše projekty >  ICOK VOUCHERY pro rok 2024

ICOK VOUCHERY pro rok 2024

Spouštíme letošní výzvu ICOK voucherů. Voucher Partnerství je určený pro ty, kteří pořádají soutěž pro kreativce a podnikavce, inspirační workshop nebo jinou akci podporující inovace. Voucher R&D je finančním nástrojem na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými organizacemi.

Alokace výzvy je již vyčerpaná a výzva je tak uzavřená

(pro oba typy voucherů)

VOUCHER PARTNERSTVÍ

Voucher Partnerství je finančním nástrojem k podpoře vybraných projektů se zaměřením na podporu regionu Olomouckého kraje v oblasti inovací, rozvoje podnikavosti a kreativity.  Dále by projekty měly vést ke zvyšování povědomí o činnostech poskytovatele a rozšiřování sítě budoucích klientů a spolupracujících subjektů.

Příklady podporovaných aktivit:

  • soutěže pro podnikavce a kreativce včetně lokálních kol v subregionech (bývalých okresech) Olomouckého kraje
  • inovativní nebo kreativní workshopy, konference, festivaly a další eventy
  • aktivity rozvíjející klíčové kompetence (podnikavost, kreativita a iniciativa)
  • inspirační akce, diskuzní platformy a fóra

R&D VOUCHER

Voucher R&D je finančním nástrojem na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými organizacemi (dále také „výzkumné organizace“). Spoluprací se rozumí nákup služeb dodávaných výzkumnou organizací podnikatelskému subjektu, které napomáhají zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatelského subjektu.

Podporována je spolupráce podnikatelského subjektu s konkrétním pracovištěm (ústav, katedra či obdobná forma) dané výzkumné organizace (vysoké školy, univerzity, výzkumné instituce aj.) na definovaném typu služby realizovaném tímto pracovištěm pro konkrétní inovaci produktu podnikatelského subjektu.

Primárním podpořeným cílem spolupráce s výzkumnou organizací je posílení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu na stávajících trzích, rozšíření stávajících trhů, či vstup na nové trhy, a to prostřednictvím přenosu poznatků výzkumu a vývoje, které nejsou firmám běžně či rutinně dostupné.

Důležité shrnutí

  • Typ Výzvy: průběžná, otevřená
  • Celková alokace finančních prostředků: 400 000,- Kč
  • Maximální částka příspěvku na jeden projekt: 50 000,- Kč
  • Doba trvání Výzvy: 1. 2. 2024 – 30. 11. 2024 (nebo do vyčerpání celkových alokovaných finančních prostředků).
  • Pravidla kumulace voucherů: Jeden žadatel může v rámci této výzvy podat nejvýše jednu žádost o voucher R&D a jednu žádost o voucher Partnerství.

Soubory ke stažení

pdf
304.15 KB

plne-zneni-vyzvy

Stáhnout
pdf
137.75 KB

cestne-prohlaseni-zadatele

Stáhnout

Další projekty

CircInWater

Inovační centrum Olomouckého kraje se spolu s vodohospodářským klastrem CREA Hydro&Energy staly, jako jediní v Česku, součástí evropského projektu CircInWater, který chce pomáhat v opatřeních šetrných k vodě. Cílem projektu je vytvořit nové tržní příležitosti pro malé a střední podniky v regionálním i globálním měřítku, a to prostřednictvím jedinečných inovací, školení a internacionalizační podpory. 

Zobrazit více Zobrazit méně

DIGI2Health

Digitální inovační hub (DIH) je ekosystém, který slouží jako kontaktní místo s řadou podpůrných služeb pro malé a střední firmy v regionu i mimo něj se zaměřením na zdravotnictví. Umožňuje jak přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením, tak i zapojení do inovačního ekosystému v regionu. Věříme, že v digitalizaci je naše budoucnost.

Zobrazit více Zobrazit méně

IN-HUB Přerov

Konferenční sál, kreativní dílny s 3D tiskárnami i nahrávací studio, pracovní prostor, ale také místo pro relaxaci a odpočinek, to je IN-HUB Přerov. HUB je místem, kde vznikají nové nápady, sdílí se know-how a přibližuje se svět podnikání lidem v regionu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Kreativita do škol Olomouckého kraje

Projekt propojuje profesionály z kultury a kreativních odvětví do vzdělávacích procesů MŠ, ZŠ a SŠ.

V oblasti formálního i neformálního vzdělávání nabízí jasné výhody projektové výuky. Různorodé postupy vycházejí vždy z místních podmínek a konkrétních potřeb škol (dané třídy a pedagoga) a (neuměleckých) předmětů výuky.

Zobrazit více Zobrazit méně

Mapování kulturních a kreativních odvětví (KKO)

Mapování a sběr dat jednotlivých oblastí kulturních a kreativních odvětví pro účely tvorby strategie regionu v Olomouckém kraji. Výsledkem je rozvoj organizací, které by se do budoucnosti mohli stát partnery v rozvojových projektech a vytvářených strukturách.

Zobrazit více Zobrazit méně

SA OK III

Cílem projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III je podpora rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji s využitím RIS3 strategie Olomouckého kraje.

Zobrazit více Zobrazit méně

Petra Lajtochová

Projektová manažerka, Office manažerka
.

lajtochova@inovaceok.cz