Našlápnu TO – Inovační centrum Olomouckého kraje

Našlápnu TO - platforma pro podporu podnikání


Rozhýbej své nápady, rozjeď své podnikání. Platforma Našlápnu.TO je určena všem, kteří mají chuť rozhýbat své nápady a rozjet svoje podnikání.

V rámci pilotního ověření strategického projektu "Krajský ekosystém pro podporu podnikání a podnikavosti: preinkubace a inkubace" v Olomouckém kraje byla vytvořena platforma Našlápnu.TO.

Součástí projektu je vybudování regionálních kontaktních míst Přerov, Prostějov a Jeseník, která nabízí zejména studentům a dalším zájemcům o podnikání přístup k základnímu poradenství, motivačním přednáškám a workshopům. V rámci projektu proběhlo již několik motivačních přednášek a workshopů nejen na středních školách napříč Olomouckým krajem. (viz fotogalerie)

Motivační přednášky
Inkubační workshopy

V Přerově sídlí kontaktní místo na pobočce Okresní hospodářské komory a kontaktní osobou je Kateřina Bortlová. (prerov@naslapnu.to)

V Prostějově máme kontaktní místo přímo v centru na Střední odborné škole podnikání a obchodu, kde jsou pro zájemce připraveny dvě kontaktní osoby - Daniela Šlézarová a Jaromír Tomčík. (prostejov@naslapnu.to)

Třetí kontaktní místo nám zastupuje Kamil Kavka, který má několikaletou zkušenost nejen s podnikáním, ale také dlouholetou zkušenost se spoluprací na středních školách na Jesenicku. Mezi jeho další úspěšné projekty patří platforma postiveJE, která pomáhá prezentovat Jesenicko jako skvělé místo pro život. Všechny aktivity positivJE chtějí přispět ke zmírnění odlivu mladých lidí mimo okres Jeseník a zároveň ke zvýšení přísunu nových lidí z vnitrozemí do našeho regionu. (jesenik@naslapnu.to)


V Šumperku se můžete obrátit na Davida Kobzu, poradí se základními postupy v rozjezdu podnikání  sumperk@naslapnu.to

Pilotní ověření projektu "Krajský ekosystém na podporu podnikání a podnikavosti: preinkubace a inkubace" je realizováno Inovačním centrem Olomouckého kraje v rámci projektu SMART AKCELERÁTOR OLOMOUCKÉHO KRAJE II.