Workshopy – Inovační centrum Olomouckého kraje

V rámci pilotního ověření strategického projektu "Krajský ekosystém pro podporu podnikání a podnikavosti: preinkubace a inkubace" byly realizovány inkubační workshopy pod brandem Našlápnu TO v regionech Olomouckého kraje pro zájemce ze strany studentů, kteří se zúčastnili motivačních přednášek.Celkem se workshopů zúčastnilo 75 zájemců.

1. Našlápni Nápad - Jeseník
2. Našlápni Produkt  - Jeseník
3. Našlápni Marketing - Jeseník
4. Workshop Lean Canvas - Prostějov
5. Našlápnu TO v Šantovka Star(t)s - Olomouc
6. Našlápni FINANCE - Jeseník
7. Našlápnu TO Šantovka Star(t)s Olomouc
8. Našlápni TRH - Jeseník
9. Rozjeď své podnikání v Přerově
10. Našlápni Lean Canvas Prostějov

Našlápni Nápad 25.1.2022 Jeseník

První ze série inkubačních workshopů na Jesenicku, proběhl pod názvem Našlápni Nápad. Zájemcům o podnikání z řad studentů, jsme představili ve stručnosti Inovační centrum Olomouckého kraje, všechny služby platformy Našlápnu To a možnost využití kontaktního místa. Po úvodním slovu manažerky projektu Lucie Krystkové a představení Kamila Kavky, jako kontaktní osoby pro region Jeseník, se představili hosté workshopu Martin Šejda a Václav Kvapil. 
Studenti dostali podkladový materiál Lean Canvas, aby mohli během série workshopů (leden–květen 2022) naplánovaných pro region Jeseník, postupně vyplnit pro svůj podnikatelský záměr.  

Workshopu se zúčastnilo 13 zájemců. 


Našlápni Produkt 15.2.2022 Jeseník

Druhý inkubační workshop v Jeseníku navštívili nejen účastníci prvního, ale i noví zájemce z řad studentů jesenických středních škol. Tentokrát měl workshop název Našlápni Produkt. Prezentujícími hosty, kteří představili svoji cestu podnikáním byli Tomáš POSKER a Kyle Bairnsfather. 
Tomáš Posker je zakladatel Oscar Senior, softwarové společnosti stojící za vývojem platformy zajišťující digitální komunikaci mezi ošetřujícím lékařem – klientem sociálního zařízení pro seniory – a rodinou a příbuznými seniora. Kyle BAIRNSFATHER je zakladatel Bairnsfather Family Distillery Ltd., likérka zabývající se výrobou originálního absintu, který z Domašova vyváží do několika zemí světa a  k tomu zde vyrábí i různé likéry. 

Workshopu se zúčastnilo 9 zájemců. 


Našlápni Marketing 15.3.2022 Jeseník

Na třetím workshopu s názvem Našlápni Marketing se představili zúčastněným se svým podnikatelským příběhem Marek Hájek a Petr Sedláček z agentury YESMARK, a Lukáš Morávek z PPC Consulting. Připravit si  marketingovou strategii ke svému podnikatelskému plánu, by po dnešním workshopu neměl být problém pro žádného účastníka.

Zúčastnilo se 8 studentů.Workshop Lean Canvas  25.3.2022 Prostějov

Poptaný workshop spojený s malou přednáškou o podnikání, pro studenty prostějovské školy SOŠPO, kde má sídlo kontaktní místo pro region Prostějov, byl ve velmi přátelském duchu. Studentům se představila naše spolupracující startupistka Dominika Sokolová, loňská vítězka soutěže Podnikavá hlava 2021. Během debaty se dozvěděli o její cestě od nápadu, přes účast na soutěžích a realizační fázi, a aktuální situaci jejího projektu FESTADA. Následně jsme společně vyplnili podnikatelské plány (lean canvas) a studenti ještě před skončením workshopu své nápady představili svým spolužákům. 

Workshopu se zúčastnilo 26 zájemců. 


Našlápnu TO v Šantovka Star(t)s 13.4.2022 Olomouc

Ve spolupráci s projektem Šantovka Star(t)s (sídlící v Galerie Šantovka) a Vědeckotechnickým parkem UP, jsme se rozhodli uspořádat během měsíce dubna rovnou 2 workshopy pro zájemce ze stran studentů, ale primárně pro studenty z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří by se rádi zapojili do probíhajícího se ročníku soutěže Podnikavá hlava UP.  

Workshopu se zúčastnil 1 zájemce. 


Našlápni FINANCE 19.4.2022

Cílem předposledního jesenického workshopu ze série, bylo naučit zájemce spočítat si kolik si vydělají, naučit se základy účetnictví pro podnikatele, co jsou to výnosy a náklady atd. Hlavním motivátorem tématu byla Kateřina Malysová, která sama podniká jako OSVČ právě v Jeseníku a zabývá se účetnictvím. Ondřej Kameník z OGResearch, představil studentům návrhy jak začít s podnikání ať už cestou vlastních zdrojů nebo s investicemi v podnikání. 

Workshopu se zúčastnilo 8 zájemců. 


Našlápnu TO Šantovka Star(t)s 20.4.2022

Ve spolupráci s projektem Šantovka Star(t)s a Vědeckotechnickým parkem, jsme se rozhodli uspořádat během měsíce dubna v Olomouci rovnou 2 workshopy pro zájemce ze stran studentů, ale primárně pro studenty z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří by se rádi zapojili do probíhajícího se ročníku soutěže Podnikavá hlava UP. 

Workshopu se zúčastnilo 5 zájemců. 


Našlápni TRH 17.5.2022 Jeseník

Poslední workshop z jesenické série si vzali na starost Marcel Šos a Mirek Ambrozy. Cílem workshopu bylo ukázat studentům, že i z Jeseníku se dá našlápnout trh za hranicemi jejich regionu. Většinu účastníků zaujalo, kam až se se svým podnikáním pánové z Jeseníku dostali. Na závěr proběhla diskuze o výhodách a nevýhodách vstupu na zahraniční trh.

Zúčastnilo se 5 studentů.Rozjeď své podnikání v Přerově 14.7.2022

V Přerově jsme zkusili uspořádat workshop v období letních prázdnin, protože ve zpětné vazbě od studentů ze středních škol v regionu Přerovska, zazněla po těchto aktivitách poptávka. Bohužel se našeho workshopu nikdo nezúčastnil z příslíbených. Tak příště budeme muset podpořit větší marketingovou propagací.


Našlápni Lean Canvas Prostějov 21.10.2022

Pro studenty odborné školy SOŠPO v Prostějově, jsme si přichystali workshop na tvorbu business plánu v kostce tzv. Lean canvas. Studenti měli velmi zajímavé nápady, jak své podnikatelské plány rozjet. Své podnikatelské plány pak prezentovali před spolužáky. Doporučili jsme studentům ať se případně podívají na Youtube kanál platformy Našlápnu TO, kde mají zpracované video Lean Canvas i s nápovědí.

Zúčastnilo se 23 studentů.