Michal Netolický

Díky ICOKu jsme navázali spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého, řešili jsme problematiku fytohormonů a růstových regulátorů, zda by byly nebo nebyly využitelné v rámci aquaponie. Konkrétně šlo o optimalizaci růstu, zlepšení příjmu živin a jak bojovat se škůdci, kteří napadají kořeny rostlin.