Udržitelnost a ESG jako zásadní téma. Tým ICOK se vzdělával

Jde o velmi komplexní problematiku, které se chceme hlouběji věnovat. Plánujeme dělat osvětové akce ve všech regionech Olomouckého kraje a na podzim letošního roku otevřeme směrem k inovativním firmám nový konzultační program, zaměřený na udržitelné podnikání.

Tomáš Dostál
ředitel Inovačního centra Olomouckého kraje

Seminář pod vedením Jana Zemana, mentora, kouče a propagátora udržitelného podnikání nabídlo informace o udržitelném leadershipu a inovačním potenciálu ESG, cirkulární ekonomice a financích v ESG, greenwashingu nebo udržitelnosti jako firemní kultuře.

Akce, kterou ICOK pořádal, se zúčastnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Šafařík, ale i naši klíčoví regionální partneři: Richard Koubek za Svaz průmyslu a dopravy ČR, Veronika Pudelová Voltnerová z CzechInvest, Jarmila Zimmermannová za Univerzitu Palackého v Olomouci či Lenka Ehlerová z MAS Horní Pomoraví.

Fotogalerie

Anna Zbořiláková

Marketingová manažerka
.

zborilakova@inovaceok.cz