David Pokorný – Inovační centrum Olomouckého kraje

David Pokorný

David Pokorný je odnikatel v IT, více jak 20 let a vyvíjí aplikace pro různá odvětví průmyslu, obchodu i sportu. Řídí skupinu firem s více jak 60 zaměstnanci a staví na zkušenostech vývojáře, analytika a v poslední době architekta IT řešení.

V čem může expert klienta podpořit:

1)      Analýza IT prostředí, návrhy optimalizací a řešení pro oblast informačních systémů.

2)      Řešení konkrétních potřeb při implementaci informačního systému a jeho integrace do podnikového prostředí.

3)      Vývoj softwarového řešení na míru, včetně návrhu provozního prostředí (HW, SW).

4)      Datová analýza a využití BI nástrojů. Implementace s využitím nástroje Tableau.

5)      Jsem odborník na sběr dat z průmyslových strojů a robotů na bázi protokolu EM63 a standardů OPC.