Listopad bude patřit umění. Chystá se Festival Olomouc design days

Nový jedinečný festival designu nabídne v listopadu Olomouc. Pilotní projekt by v budoucnu mohl najít trvalé místo v kulturním kalendáři a stát se i magnetem pro turisty.

Podpora kulturně kreativních průmyslů

Olomouc Design Days nebudou jednostrannou aktivitou, která by se soustředila čistě na nákupy nebo semináře, je to multižánrový projekt zastřešující kulturní a lokální tvůrce. „Právě přímé i nepřímé vzdělávání odborné i laické veřejnosti ve věci estetiky a vkusu vidíme jako jednu z cest, jak Olomouc zviditelnit na mapě designových destinací,“ poznamenal náměstek Tichák. Pro stakeholdery i obyvatele či návštěvníky města budou designové dny příležitostí k setkávání, zábavě i vzdělávání se. Na přípravách se podílí i Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK).

„Podpora kulturně kreativních průmyslů je pro nás především o propojování místních kreativců mezi sebou a na firmy. Vnímám, že v olomoucké aglomeraci dřímá v této oblasti značný byznysový potenciál. Proto mě těší, že spolu se statutárním městem Olomouc startujeme užší spolupráci právě tímto projektem,“ říká Tomáš Dostál, ředitel ICOK.

Festival zaštítí memorandum

Design je novým kamínkem mozaiky, kterou univerzitní  a barokní město květin tvoří. „Chceme listopad do budoucna zařadit do kulturního kalendáře jako období, kdy Olomouc nabízí design, módu a různé další zajímavé kreativní počiny,“ doplnil Viktor Tichák. Olomouc Design Days kromě města zaštítí také ICOK. Obě instituce proto podepsaly memorandum na přípravu festivalu. „Podporu kreativních lidí vnímám jako klíčovou pro dlouhodobý rozvoj Olomouce i celého kraje. Osobně se těším na celý festival, který, jak věřím, se stane tradiční akcí,“ prohlásil Jan Šafařík, předseda správní rady ICOK a náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Mezi účastníky Olomouc Design Days jsou mimo jiné Muzeum umění, Univerzita Palackého, Unie výtvarných umělců, Kreativní Olomouc, Vědecká knihovna, Knihovna města Olomouce, ale i Dizajntrh, mimokolektiv, Galerie Telegraph, Vault 42, Maker Faire nebo Za krásnou Olomouc.

Festivalové webové stránky mají adresu: olomoucdesigndays.cz.

Olomouc Design Days budou sdružovat spřízněné aktivity různých pořadatelů, které se týkají designu, kulturních a kreativních průmyslů a celého sektoru užitého umění a kulturních služeb od Kreativní Olomouce přes Muzeum umění až po studia architektů a knihoven. Město v tomto projektu hraje koordinační roli, podobně jako například u Muzejní noci

Viktor Tichák
náměstek primátora

Fotogalerie

Anna Zbořiláková

Marketingová manažerka
.

zborilakova@inovaceok.cz