Přerovská ZŠ Boženy Němcové: Inspirace pro inovativní vzdělávání v celém kraji!

Přerov – Smích a dobrá nálada se v úterý 25. června dopoledne rozléhala Velkým sálem Městského domu v Přerově. Právě tam děti ze čtyř tříd tamní Základní školy Boženy Němcové slavnostně ukončily projekt Kreativita do škol Olomouckého kraje, na kterém škola spolupracovala s Inovačním centrem Olomouckého kraje (ICOK). Nálada byla skvělá, děti se vzájemně podporovaly a s nadšením prezentovaly výsledky své práce.

Cílem projektu bylo zavedení kreativního vzdělávání do běžné výuky a propojení kreativců s jednotlivými učiteli. „V rámci předmětu výchova k občanství jsme se dotkli architektury a urbanismu, věnovali jsme se Přerovu a děti si vytvářely svou vlastní vizi města. Výsledek se jim moc povedl. Projekt byl pro ně hravou formou učení, která je stmelila,“ uvedla Zlata Suchánková, učitelka 7.A. „Co mi projekt dal? Zkušenost. Bavilo by mě mít takovou výuku,“ potvrdila na závěrečném setkání sedmačka Ivanka Richterová.

Hudebnice a kreativní mentorka projektu, Adéla Konečná, vedla celkem třináct sedmáků. „Dělali jsme hudební videoklip, kde děti zkoumaly akustiku a elektronické nástroje. Fyziku jsme obsáhli zvukem, informatiku skládáním beatů a přírodopis návštěvou zoo, kde jsme točili část videoklipu,“ popsala práci Adéla Konečná. Projekt podle ní dětem dodal kuráž tvořit, i když neuměly hrát na hudební nástroje. „Navzájem se podporovaly a projekt je stmelil. Kdyby se kreativní vzdělávání stalo běžnou součástí osnov, bylo by to ku prospěchu, protože je to zajímavější forma vzdělávání,“ doplnila.

Na Základní škole Boženy Němcové nebyl projekt kreativního učení žádnou novinkou. Škola se do inovativního způsobu vzdělávání zapojila už podruhé. Ředitelka přerovské základní školy Ilona Bočinská zdůraznila význam projektu pro jejich žáky: „Pro naše převážně romské děti je tento jiný způsob vzdělávání velmi důležitý, protože se potřebují učit prakticky a interaktivně. To zlepšuje nejen jejich znalosti, ale také mezilidské vztahy, komunikaci a řešení problémů. Projekt pomáhá i dětem, které se běžně nekamarádí, aby spolu lépe komunikovaly a mění klima třídy. To je pro nás velmi důležité,“ řekla.

Na projektu kreativního vzdělávání pracuje ICOK už od roku 2022. Spojuje kreativce z různých odvětví se základními školami. Díky dotaci z Národního plánu obnovy MKČR se do projektu v Olomouckém kraji zapojily tři základní školy s deseti třídními projekty – ZŠ Česká Ves na Jesenicku, ZŠ Hálkova v Olomouci a už zmíněná přerovská ZŠ Boženy Němcové. „V každé škole jsme spolupracovali na třech až čtyřech třídních projektech. Šlo o různé předměty – dějepis, fyzika, občanská výchova, matematika nebo například čeština, kde se v tandemu propojili kreativci a pedagogové,“ vysvětlila za ICOK koordinátorka projektu Karolína Balcárková.

Aktuálně ICOK plánuje rozšířit svou práci i na střední školy a zaměřit se na podporu pedagogů. Stal se totiž jedním z partnerů projektu IDZ OK (Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji), který se během následujících čtyř let zaměří právě na rozvoj vzdělání v regionu. „V ICOKu vznikne krajské centrum kreativního vzdělávání, kde budeme poskytovat metodickou podporu a kontinuální konzultační činnost pedagogům za cílem udržitelnosti kreativního vzdělávání v Olomouckém kraji,“ dodala Karolína Balcárková.

Fotogalerie

Karolína Balcárková

Projekt Kreativního vzdělávání

Tel.: 775 306 668

kreativni.uceni@inovaceok.cz