Digitální transformace: Klíč k budoucnosti podnikání

V dnešním rychle se měnícím světě podnikání se digitalizace stává klíčovým prvkem pro konkurenceschopnost a úspěch firem. Bez ní by se moderní podniky jen těžko obešly. Proto se Inovační centrum Olomouckého kraje rozhodlo připravit pro malé a střední podniky speciální seminář věnovaný právě digitální transformaci. Uskutečnil se 14. září v olomouckém Hotelu Flora.

Na něj navázal Martin Cigánek, který se v ICOKu věnuje udržitelnosti. Nový program ICOK ENVI se zaměřuje na udržitelný business a firmám nastavuje nové možnosti efektivního řízení společnosti, které pomůže se snížením nákladů s ohledem na společnost a ochranu životního prostředí. Nechyběly však ani cenné rady z praxe v podobě experta Josefa Svobody a Libora Chmelaře, jednatele společnosti Logaritma, který popsal, jak vypadá digitalizace interních procesů u nich ve firmě. „Digitalizaci jsme vnímali, jako proces zavádění a využívání digitálních technologií v rámci veškerých řídících procesů, které v naší firmě máme. Cílem digitalizace bylo zajistit dlouhodobou udržitelnost, zlepšit efektivitu řídících procesů, protože ty si s sebou nesou celou řadu papírových dokumentů. Dají se reálně zdigitalizovat, a to byl cíl našeho projektu,“ popsal Libor Chmelař.

Odpolední část semináře se pak věnovala možnostem získání finančních zdrojů na digitalizaci. Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR představili podzimní dotační výzvy na podporu digitalizace, včetně Digitálního podniku, Technologií 4.0 a Technologií CLLD, a možnost čerpání dotací z Programu Digitální Evropa.

Seminář byl připraven ve spolupráci s Technologickým centrem Praha, sítí Enterprise Europe Network ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Inovačním centrem Olomouckého kraje.

Digitalizace sama o sobě není samospásná. Především je potřeba mít nastavené procesy, které lze správně digitalizovat. Říct si jaká jsou naše slabá místa a kam se chceme posunout a až pak můžeme vhodně aplikovat digitalizační nástroj

Pavel Hrůza
ICOK DIGI

Pavel Hrůza

Business Developer pro digitální
transformaci

hruza@inovaceok.cz