Výzva: Hledáme tvůrce naší nové brand kampaně

Pomozte nám vytvořit novou brand kampaň Inovačního centra Olomouckého kraje.

O nás

Jsme Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK), veřejná inovační agentura z Olomouce, která rozvíjí a kultivuje regionální ekosystém s respektem ke společenským výzvám a technologickým trendům s udržitelným přesahem. Inspirujeme a vzájemně propojujeme firmy, akademickou sféru, podnikavé a kreativní obyvatele Olomouckého kraje.

Naše vize je být první adresou pro všechny inovátory, podnikavce, kreativce ale i zavedené firmy v Olomouckém kraji. Chceme být prvním a přirozeným kontaktním bodem, na který se budou obracet všichni, kdo se chtějí podílet na pozitivních změnách a inovacích ve svých vlastních činnostech kdekoliv na celém území Olomouckého kraje.

Cíl kampaně

Cílem kampaně je zvýšit povědomí o ICOKu, zaujmout a vysvětlit, co děláme.

Styl kampaně

Chceme, aby kampaň byla hravá, odlehčená, něčím překvapivá.

Co by měla kampaň určitě zohledňovat

Naši vizi: „Být první adresou pro všechny inovátory, podnikavé a kreativní lidi v kraji.“

Signaturní prvek z našeho loga: „žlutá ICOK tečka“ jako pomyslný středobod a odkaz na naši vizuální identitu.

Náš claim: „Nasměrujeme vás k příležitostem.“

Cílové skupiny

Specificky: Studenti, kreativci, zájemci o podnikání, firmy a startupy, organizace a inovátoři (viz náš web/Komu pomáháme)

Obecněji: široká veřejnost

Timing kampaně

Od března do června 2024. Kulminovat by kampaň měla před prázdninami, v nějakém odlehčeném a překvapivém módu…

Geografické zacílení

Primární zaměření Olomouc, sekundárně olomoucká aglomerace (Olomoucko, Přerovsko a Prostějovsko), terciárně Šumpersko a Jesenicko.

Hodnota zakázky

Max. hodnota zakázky je 400 000 Kč vč. DPH (konečná částka, nejsme plátci DPH).

Požadavky na agenturu

Komplexní realizace kampaně (offline i online formou) v úzké spolupráci se zadavatelem, včetně zajištění reklamních ploch, online prostoru, a mediálních partnerství. V případě zájmu o spolupráci je podmínkou i osobní prezentace vašeho řešení.

Referenční příklady

Podmínkou je zaslání minimálně jedné vaší úspěšné kampaně v obdobném kontextu.

Pokud jste dočetli až sem, žádáme vás o zaslání specifikace, jakým způsobem byste v rámci přípravy a realizace kampaně postupovali, jakých byste využili nástrojů pro online i offline v rámci výše uvedeného budgetu (očekáváme explikaci vámi navrženého řešení).

Odpovědi zasílejte nejpozději do 16. ledna, na adresu pasova@inovaceok.cz

Petra Pášová

PR / Média
.

pasova@inovaceok.cz