Máte chuť oživit dění ve svém městě prostřednictvím osvědčeného formátu – Otevřených studií? Nabídněte návštěvníkům otevření vybraných studií, dílen a ateliérů ve vaší obci.

Pod vedením tří zkušených lektorek stojících za čtyřmi úspěšnými edicemi akce Otevřená studia Olomouc vám během čtyř hodin předáme know-how a tipy, jak na to!

Registrace na seminář

V sobotu 2. listopadu 2024 spolek Kreativní Olomouc již popáté v Olomouci zopakuje úspěšnou akci Otevřená studia Olomouc v rámci festivalu Olomouc Design Days, kdy budou vybraná olomoucká kreativní studia, ateliéry a dílny opět otevřené veřejnosti. Následně budeme rádi, když se další obce do projektu zapojí v neděli 3. listopadu 2024. Vzájemně si tak můžeme pomoci ke zviditelnění akce a zajištění návštěvnosti. Hlavní organizační a propagační činnost však bude ve vašich rukou.

Obsah workshopu:

 • Zpřehlednění agendy, kterou obnáší pořádání akce Otevřená studia (organizační struktura, strategické plánování, networking a spolupráce, finanční řízení aj.)
 • Financování/Fundraising – typy možných zdrojů a jejich specifika, principy kulturního sponzoringu aj.
 • Personalistika – modely personálního zajištění projektu
 • Dramaturgie – zákonitosti a faktory tvorby programu akce
 • PR aneb Public relations – tisková zpráva, sociální sítě, web, newsletter, print, outdoor reklama aj.
 • Produkční a realizační strategie – na co při pořádání rozhodně nezapomenout a čeho se naopak vyvarovat.

Program workshopu:

09:00–09:30 | Zahájení, první blok – seznámení se s účastníky a účastnicemi workshopu,                  obecný popis projektu Otevřených studií

09:30–10:45 | Blok věnovaný managementu (koordinaci) projektu Otevřená studia

10:45–11:00 | Přestávka

11:00–12:15 | Blok věnovaný komunikaci (marketingu) projektu Otevřená studia

12:15–13:00 | Individuální konzultace, praxe a návody; Dotazy, diskuse

Cíle projektu Otevřená studia:

 • Zprostředkovat know-how za účelem motivace k založení akce Otevřená studia ve svém městě,
 • Podpořit rozšíření;
 • Prověření životaschopnosti a udržitelnosti daného nápadu/projektu;
 • Podpora nových kreativních kulturních, společenských a komunitních aktivit menšího rozsahu realizovaných v městech a obcích Olomouckého kraje;
 • Podpora individuálního profesionálního rozvoje umělců, kulturních organizátorů, studentů a vědců s vazbou na své město v oblasti kreativity, kultury a umění;
 • Podpora sounáležitosti a prohlubování vztahu občanů k místu, ve kterém žijí;
 • Podpora nadaných dětí a mládeže a udržení talentů ve městě;
 • Podpora dobrých nápadů, vizí a úmyslů.

V rámci Otevřených studií Olomouc zajišťuje komunikaci a PRcelého projektu a je externí spolupracovnicí spolku Kreativní Olomouc.

Pořadatel: Inovační centrum Olomouckého kraje

Partneři: Olomoucký kraj, Kreativní Olomouc, z.s.

Účast na semináři je bezplatná. Přihlaste se do 14. 3. 2024 zde:

Medailonky lektorek:

Magdaléna Hruška

Pochází z Luhačovic. Od zahájení studia oboru Filmové a divadelní historie a teorie na Univerzitě Palackého žije v Olomouci. Jako obor navazujícího magisterského studia si zvolila Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2009 v Luhačovicích pořádá multižánrový festival Luhovaný Vincent, který letos završil svou existenci 13. ročníkem. Od roku 2020 řídí Nadační fond Pramen Luhačovice. Podílí se na aktivitách spolku Zlínský Zvěřinec. Koordinuje platformu Kreativní Olomouc, je členkou Kulturní komise Rady města Olomouce a Krajské inovační platformy pro kulturní a kreativní odvětví.

V rámci Otevřených studií Olomouc jakožto koordinátorka platformy Kreativní Olomouc zajišťuje fundraising a finanční řízení projektu.

Štěpánka Ištvánková

Vystudovala Filmovou vědu a Německou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po celou dobu studia, stejně jako po jeho ukončení, se věnovala kulturně-provozní činnosti (vedla filmový klub Pastiche Filmz, pořádala ve městě parkové projekce letního kina, participovala na festivalu Olmützer Kulturtage a později se stala PR celé řady festivalů napříč republikou). Od roku 2019 se věnuje copywritingu, marketingu a propagaci malých firem a lokálních výrobců nejen v olomouckém regionu, akcentujíc hodnotu kreativních průmyslů i řemesla. Na organizaci Otevřených studiích Olomouc se podílí od vzniku akce.  

V rámci Otevřených studií Olomouczajišťuje oslovování, výběr i koordinaci jednotlivých studií a ateliérů. Štěpánka Ištvánková je externí spolupracovnicí spolku Kreativní Olomouc.

Hana Sedláková

Po vystudování oboru Dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze působila jako vedoucí Artotéky Opatov, specializovaného oddělení Městské knihovny v Praze, kde se věnovala také kurátorské činnosti. Marketingové a PR zkušenosti sbírala na pozici PR manažerky Nadace Via a v rámci svého působení na Oddělení kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde koordinovala vznik Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022-2029. Aktuálně pracuje jako account manažerka v marketingové agentuře Evenpro a doplňuje si psychoterapeutické vzdělání v rámci výcviku v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku na UP v Olomouci.

S kým se potkáte?

Anna Jánská

Business Developerka pro kulturní a
kreativní průmysly

Anna Jánská

Business Developerka pro kulturní a
kreativní průmysly

janska@inovaceok.cz