Druhé setkání se zástupci zdejších firem k tématu ESG. Dozvíme se, jak jej naplňují Priessnitzovy léčebné lázně a společnost CS-CONT. Jak vám s problematikou ESG může pomoci Inovační centrum Olomouckého kraje a jeho služba ICOK ENVI a proč by vás mohl zajímat jesenický sociální podnik Tomza.

Jaký bude program?

Kateřina Tomášková obchodní ředitelka | Priessnitzovy léčebné lázně

Slavné lázně se nachází v samém srdci přírody, a navíc pracují s odkazem Vincenze Priessnitze. Vedení společnosti proto moc dobře vnímá, že zodpovědný přístup k životnímu prostředí je něco, co od jesenických lázní klienti naprosto očekávají. Kateřina Tomášková nás seznámí s tím, co všechno do environmentální politiky lázní aktuálně patří.

Martin Navrátilmanažer pro kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví a životní prostředí | CS-CONT

Největší firma v regionu vyprodukuje tuny odpadu, jenže díky skvěle zvládnutému odpadovému management to není žádný problém, CS-CONT je vzorný třídič. Navíc, dobře nastavenou recyklací nejen že šetří za svoz, ale dokonce vydělávají na prodeji druhotných surovin. Co z toho by šlo zavést i ve vaší firmě, s vámi přijde probrat Martin Navrátil, manažer v CS-CONTu zodpovědný právě za odpady a bezpečnost práce.

Tomáš Zajacjednatel | Tomza

V Jeseníku sídlí společnost Tomza, expert na obalový servis. Hodí se vědět, proč by se vám mohlo vyplatit s touhle firmou spolupracovat. Tomza je totiž sociální podnik zaměstnávající znevýhodněné lidi, objednáním jeho služeb naplníte některé požadavky ESG. Jednatel Tomáš Zajac vám o prospěšnosti jeho sociálního podniku poví více.   

Martin Cigánek business developer pro udržitelné podnikání | Inovační centrum Ol. kraje

Krajské inovační centrum ICOK má pro malé a střední podniky z Jesenicka program reagující na legislativní změny a změny zákaznického chování směrem k udržitelnosti a spol. S respektem k vašemu podnikání nabízíme službu ICOK ENVI, jejímž výstupem je tzv. ENVI sken. Martin Cigánek tento program představí.

Diskuse s tématy
Novinky kolem ESG, příklady dobré praxe, zdroje inspirace… apod.

Networking
Sdílení zkušeností.

Místo konání

Akce se koná v Priessnitzovy léčebné lázně

Kamil Kavka

Regionální scout pro Jesenicko
.....

kavka@inovaceok.cz