AKCE BYLA ZRUŠENA

Koncept cirkulární ekonomiky je celosvětově stále více vnímán jako průkopník nezbytné transformace na ekonomiku účinně využívající zdroje. Na workshopu se budeme zabývat především opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě. Workshop je zaměřen na sdílení nejnovějších poznatků a praktických zkušeností v oblasti cirkulární ekonomiky. Budeme diskutovat o východiscích a praktických příkladech, jak efektivně implementovat principy cirkulární ekonomiky do firemní praxe i našich každodenních aktivit.

Jako příklad dobré praxe si představíme fungování bioplynové stanice společnosti EFG Rapotín BPS, která zpracovává gastroodpady a využívá je k produkci bioplynu, elektřiny, tepla a hnojiv.

Nebude chybět ani networking s možností navázání nových kontaktů.

Jaký bude program?

9:00 – 9:10 Zahájení, představení ICOK – David Kobza, Michal Bubeník, ICOK

9:10-10:10 Kompas udržitelného podnikání – Marek Mencl, Doughnut Czechia                               

10:10-10:30 Představení programu ICOK ENVI – Martin Cigánek, ICOK

10:30-10:50 Coffee break

10:50 – 11:20 Představení společnosti EFG, fungování bioplynové stanice, zpracování
gastroodpadu – Ondřej Černý, EFG

11:20-12:10 Prohlídka provozu bioplynové stanice – Ondřej Černý, EFG

12:10-13:00 Neformální networking

S kým se potkáš?

David Kobza

Regionální scout pro Šumpersko

Martin Cigánek

Business Developer pro udržitelné
podnikání

Michal Bubeník

RIS3 manažer

Místo konání

Akce se koná v EFG Rapotín BPS

David Kobza

Regionální scout pro Šumpersko
...

kobza@inovaceok.cz