Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem má za cíl je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Program řeší Českomoravská rozvojová záruční banka (ČMRZB)

  • Jakou záruku program COVID III nabízí?
  • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
  • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
  • doba ručení max. 3 roky

Na co lze zaručovaný úvěr využít?

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců. K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Pro koho je program určen?

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Aktuální informace o program COVID III najdete také zde

V případě zájmu o podporu nás kontaktujte na emailu: info@ok4inovace.cz 
nebo přímo volejte našeho kolegu Martina Ohlídala na tel.: 725 468 700 (ohlidal@ok4inovace.cz).