Technologie COVID19 – Inovační centrum Olomouckého kraje

Technologie COVID19

Příjemce žádosti: Ministerstvo průmyslu a obchodu (API)
Příjem žádostí: od 27.4.2020 (od 10:00 hod.)
Ukončení příjmu žádostí: 29. 5. 2020 (do 10:00 hod.)

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory malým a středním podnikům až do výše 20 milionů korun na podnikatelskou činnost zaměřenou na výrobu zdravotnických prostředků.

Zejména jde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.

Podpora se poskytuje za těchto podmínek:

  • Výše dotace 250 tis. Kč - 20 mil. Kč (v případě požadované dotace v žádosti o podporu 250 tis. – 2,5 mil. Kč (včetně) není kladen požadavek na historii společnosti)
  • Lze hradit až 80 % způsobilých výdajů projektu
  • Míra podpory: 50 %
  • Územní omezení: celá ČR s výjimkou Prahy

Typy výdajů, na které může být čerpán zvýhodněný úvěr::

  • dlouhodobý hmotný majetek

  • výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu

Vše na účelem produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření. Seznam prostředků je uveden výzvě.

Aktuální informace zde. Často kladené dotazy k programu Technologie k dispozici zde.

V případě zájmu o podporu nás kontaktujte na emailu: info@inovaceok.cz
nebo přímo volejte našeho kolegu Martina Ohlídala na tel.: 725 468 700 (ohlidal@inovaceok.cz).