Smart Akcelerátor Olomouckého kraje – Inovační centrum Olomouckého kraje

Smart Akcelerátor Olomouckého kraje

RIS3 strategie je naplňována díky projektu Smart Akcelerátor, který si klade za cíl posílit spolupráci mezi regionálními aktéry. Díky této spolupráci přispívat k rozvoji inovačního prostředí Olomouckého kraje. Inteligentní specializace, inovační výkonost, zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti a finančního růstu firem v regionu v návaznosti na kvalitní výzkum a školství jsou pro nás stěžejní a prioritní.

Projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje byl ukončen v roce 2019. Na tento projekt navazuje nový projekt "Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II". 


Jaké byly cíle projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje?

Zvýšení inovační aktivity firem

Zvýšení inovační aktivity firem, zájmu a dovedností vlastníků, managementu i zaměstnanců v zavádění a rozvoji inovačních procesů. U firem se zahraničním vlastníkem zvýšení jejich připravenosti a schopnosti získat od mateřské společnosti část vývoje a výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou.


Spolupráce firem a výzkumných organizací

Vytvoření nástrojů usnadňujících navázání kontaktů mezi průmyslem a výzkumem, a umožňujících vznik i rozvoj spolupráce mezi firmami navzájem i s výzkumníky. Zvýšení motivace představitelů firem i výzkumu ke spolupráci a zvýšení míry ekonomického uplatnění výzkumu z kraje a počtu inovačních produktů firem úspěšně umístěných na trhu.


Akivace vyššího zájmu o technické vzdělání

Dosažení vyššího zájmu absolventů základních škol o technické obory, posílení spolupráce škol s firmami, zvýšení dostupnosti a kvality absolventů technických oborů. Vytvoření nástrojů k udržení kvalitních absolventů technických a přírodovědných oborů v regionu či jejich návratu do regionu.

Podpora podnikavějšího regionu

Zvýšení podnikavosti, podnikatelských dovedností a zájmu o podnikání mezi žáky, studenty, absolventy i veřejností. Vytvoření nástrojů k nalezení lidí s podnikatelskými nápady, usnadnění zakládání nových firem a zpřístupnění konzultační pomoci a know-how potenciálním, budoucím a začínajícím podnikatelům i v okrajových oblastech regionu. Rozšíření inkubačních prostor pro začínající firmy a účinnější pomoc se zajištěním potřebných zdrojů a kontaktů.


Zapojení regionálních aktérů do RIS3

Posílení kompetencí a schopnosti realizovat a koordinovat systematické a kontinuální aktivity k rozvoji inovativnosti a konkurenceschopnosti regionu u pověřené organizace - OK4Inovace. Získání důvěry ve spolupráci mezi dalšími aktéry regionálního rozvoje v Olomouckém kraji a zvýšení intenzity jejich zapojení do aktivit k realizaci RIS3 strategie a koordinace jejich aktivit.


Pro koho byl projekt určen?

Smart Akcelerátor je určený žákům, pracovníkům veřejné správy v oblasti řízení a implementace výzkumu, vývoje a inovací pracovníkům zabývající se výzkumem v soukromém sektoru, pracovníkům výzkumných organizací a vysokých škol, studentům vysokých škol, studentům vyšších odborných škol, žákům středních škol a zájemcům o studium na vysoké škole.


Vybrané výstupy ke stažení