Projekty Inovačního centra – Inovační centrum Olomouckého kraje

Připravované projekty ICOK

SMART AKCELERÁTOR II

Jsme realizátorem projektu Smart Akcelerátor II, jehož hlavním cílem je podpora rozvoje inovačního prostředí s využitím RIS3 strategie v Olomouckém kraji. Projekt byl zahájen na podzim 2019. 

LOKÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRA

Kancelářské prostory s kvalitním zázemím + virtuální sídlo a adresa pro začínající podnikatele + tematicky vybavená laboratoř + moderní prezentační technika aj. To vše poskytnou regionální pracoviště ICOK. Ve spolupráci s městy Olomouckého kraje podporujeme tematicky zaměřené naprosto funkční ekosystémy.

Cílem projektu je realizovat inovační infrastrukturu, který bude poskytovat kvalitní zázemí, prostory a sdílenou podporu pro zasídlení firem a poskytování inovačních služeb firmám a také městům a obcím, nevládnímu neziskovému sektoru, vzdělávacím a výzkumným organizacím. Globálním cílem projektu je rozvoj inovačního ekosystému v zájmovém území, v regionu ITI Olomoucké aglomerace, resp. Olomouckého kraje a České republiky jako celku. Firmy v inovačním hubu najdou kanceláře, jednací prostory a případně i plochy pro laboratoře a lehkou výrobu, zároveň budou moci čerpat služby intermediárních organizací (Inovační centrum Olomouckého kraje, organizace na podporu investic a rozvoje obchodu zřizované centrálními orgány státní správy, technologická centra a parky dalších organizací aj.) a technologických expertů.
Realizací projektu inovačního hubu bude také docházet ke zlepšení image regionu pro současné i budoucí obyvatele a s tím spojený růst dalších příležitostí rozvoje regionu včetně zvyšování jeho konkurenceschopnosti.


HEALTH DIGITAL INNOVATION HUB

Digitalizace a moderní objevy v medicíně představují revoluci ve zdravotnictví a v blízké době zcela zásadně ovlivní způsob poskytování zdravotnické péče. Část práce lékařů již brzy nahradí moderní diagnostické nástroje a umělá inteligence. 

Projekt vychází z Programu Digitální Evropa, který si klade za cíl rozvoj digitálních kompetencí napříč společností s důrazem na umělou inteligenci, kyberbezpečnost a výkonnou výpočetní techniku.

ICOK má ambici spolu s významnými partnery pomoci vytvoření DIH právě v obasti medicíny a to v Olomouci. Krajské město má pro "e-health DIH" ideální pozici. V Olomouci jsou špičkové instituce a odborníci. Využívejme toho. 


5G Síť v Jeseníku

Jsme partnerem implementace 5G sítě v Jeseníku. Na test nejmodernější digitální sítě, který začne v polovině letošního roku a potrvá dva roky, se Jeseník chystá společně s dalšími čtyřmi městy v ČR. Projekt města Jeseník byl vybrán Ministerstvem průmyslu a obchodu jako jeden z nejlepších a úspěšně obstál v konkurenci větších měst. Testování sítě netrpělivě vyhlížejí mj. studenti střední průmyslové školy v Jeseníku a gymnázia Jeseník, partneři projektu. Takto naše kolegy přivítal robot na jesenickém gymnáziu:

https://www.facebook.com/100137354868313/videos/230010037993771/