Program ICOK DIGI – Inovační centrum Olomouckého kraje


Program ICOK DIGI


ICOK DIGI je program, který vám pomůže úspěšně projít různou úrovní digitální transformace, posunout vaše podnikání a připravit ho na další etapy digitalizace. Program zahrnuje vypracování vstupní procesní analýzy vč. návrhu řešení, sérii konzultací s nezávislým expertem a účast na workshopech zaměřených na sdílení příkladů dobré praxe. Cílem je zvýšit úroveň digitální transformace firem v Olomouckém kraji.

Klíčovou aktivitou jsou zejména konzultace, které zaměřujeme vždy na konkrétní potřeby dané firmy a vychází z aktuálního stavu její digitální zralosti, a také nastavení dlouhodobé strategie a celého procesu digitalizace.

V souběhu s probíhajícími konzultacemi jsou pořádány workshopy, které pomáhají upoutat pozornost, vtahují firmy do tématu a ukázují na konkrétních příkladech, že digitalizovat lze i v MSP a není to pro firmy nedosažitelné. Zástupci firem si zde mohou bezpečně a „bezbolestně“ vyzkoušet, zda by pro ně dané technologie či procesy byly relevantní a dosažitelné dříve, než se pro konkrétní změny rozhodnou.


Jak spolupráce v rámci programu ICOK DIGI probíhá ?

  1. Na vstupní schůzce proberete současnou úroveň digitalizace ve vaší firmě a pojmenujete výzvy, před nimiž vaše firma stojí.
  2. Vypracujeme vám vstupní analýzu a navrhneme přímé řešení nebo doporučíme experty, kteří se na danou oblast specializují. 
  3. S expertem absolvujete konzultace, během nichž společně pracujete na implementaci odsouhlasených opatření. 
  4. Na konci společně vyhodnotíte jejich dopad a efektivitu. Pokud se shodnete, že je zde stále prostor pro rozvoj, mohou konzultace ve stejné nebo jiné oblasti pokračovat.

Zaujal Vás program digitální transformace ?  Máte zájem o konzultaci ? Neváhejte a ozvěte se !


Pavel Hrůza
Pavel Hrůza
Business developer – digitalizace

hruza@inovaceok.cz

+420 727 875 806