Program ICOK DIGI – Inovační centrum Olomouckého kraje

Program ICOK DIGI

ICOK DIGI je program, který vám pomůže úspěšně projít různou úrovní digitální transformace, posunout vaše podnikání a připravit ho na další etapy digitalizace. Program zahrnuje vypracování vstupní procesní analýzy vč. návrhu řešení, sérii konzultací s nezávislým expertem a účast na workshopech zaměřených na sdílení příkladů dobré praxe. Cílem je zvýšit úroveň digitální transformace firem v Olomouckém kraji.

Klíčovou aktivitou jsou zejména konzultace, které zaměřujeme vždy na konkrétní potřeby dané firmy a vychází z aktuálního stavu její digitální zralosti. Klíčové zde je nastavení dlouhodobé strategie a celého procesu digitalizace (postupní kroky).

V souběhu probíhajících konzultací jsou pořádány workshopy, které pomáhají upoutat pozornost, vtáhují firmy do tématu a ukázují na konkrétních příkladech, že digitalizovat lze i v MSP a není to pro firmy nedosažitelné. Zástupci firem si zde mohou bezpečně a „bezbolestně“ vyzkoušet, zda by pro ně dané technologie či procesy byly relevantní a dosažitelné dříve, než se pro konkrétní změny rozhodnou.

Jak spolupráce v rámci programu ICOK DIGI probíhá ?

  • Na vstupní schůzce proberete současnou úroveň digitalizace ve vaší firmě a pojmenujete výzvy, před nimiž vaše firma stojí.
  • Vypracujeme vstupní analýzu a navrhneme vám přímé řešení nebo doporučíme experty, kteří se na danou oblast specializují. 
  • S expertem absolvujete s  konzultace, během nichž společně pracujete na implementaci odsouhlasených opatření. 
  • Na konci společně vyhodnotíte jejich dopad a efektivitu. Pokud se shodnete, že je zde stále prostor pro rozvoj, mohou konzultace ve stejné nebo jiné oblasti pokračovat 

Zaujalo Vás digitální transformace Vaší firmy ?  Máte zájem o konzultaci ? Neváhejte a ozvěte se !

Pavel Hrůza
Pavel Hrůza
RIS3 developer - digitalizace

hruza@inovaceok.cz

+420 727 875 806