PLATINN v Olomouckém kraji – Inovační centrum Olomouckého kraje

Rozvoj inovací ve vašem podnikání s expertní pomocí


Chcete něco změnit ve Vaší firmě? Zlepšit produkt?
  Posílit pozici na trhu? Pohnout s inovacemi?
       Jste mikropodnik, malá nebo střední firma v Olomouckém kraji?
         Nebojíte se obrátit na experta z praxe a využít konkrétní mentorské podpory?
            Máte inovační a rozvojový potenciál?
Pak právě Vám může program ICOK PLATINN pomoci.

O co přesně se jedná ?

ICOK PLATINN je vlastně velmi sofistikovanou metodou, jak ve firmách napomáhat inovacím a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost. Metodika má své kořeny ve Švýcarsku a v ČR byla v roce 2013 převzata Jihomoravským inovačním centrem JIC. K programu se na bázi partnerství přidaly další kraje, nyní je díky podpoře Olomouckého kraje a ICOKu služba dostupná i v našem regionu. Účelem programu je prostřednictvím podpory Inovačního centra Olomouckého kraje a jeho expertů pomoci vyřešit výzvy související s rozvojem firmy a zlepšit její fungování.

Klíčoví pro program jsou špičkoví experti, kteří ve firmě navrhnou a pomohou zrealizovat potřebné změny. Proces je následující: v nulté fázi firma společně s Key account managerem (KAM) inovačního centra definuje oblast, ve které by se ráda zlepšila. Následně KAM firmě navrhne experty, kteří jsou pro danou oblast nejvhodnější a jejich profily představí firmě. Poté, co si firma z nabídnutých expertů vybere, pokračuje s ním již na konkrétních úkolech, tzn. analýza současného stavu, návrh opatření a jejich provedení a finální vyhodnocení úspěšnosti akce (závěrečná zpráva). Aktivita experta je metodicky unifikovaná a aktivity průběžně mapovány.

Jak taková spolupráce probíhá  ?

Hodinová sazba experta je 1 500,- Kč bez DPH/hodina. Prvních 40 hodin (1 fáze) je hrazených z 80% Inovačním centrem Olomouckého kraje a zbylých 20% hradí firma. Pokud se ještě během první fáze otevřou nové příležitosti a výzvy, lze pokračovat do fáze 2, která je hrazena firmou z 50%. Podmínkou vstupu do fáze 2 je potenciál signifikantního zlepšení výkonnosti firmy (vstup na zahraniční trhy, rozšíření firmy atp.). Tato fáze může mít až 80 hodin. Případné další konzultace, jsou pak v režimu 20% úhrady Inovační centrum a 80% firma.

ICOK není plátcem DPH, to znamená, že ve fázi 2 je firmě fakturována polovina částky expertova času včetně DPH (pakliže je expert plátcem)

Cílem pomoci je zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti firem. Na stránkách PLATINN se lze inspirovat desítkami úspěšných příběhů, psaných samotnými jednateli či řediteli firem, které programem prošly.

Komu je program ICOK PLATINN určen ?

  • mikropodniky, malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců)

  • sídlo nebo provozovna v Olomouckém kraji,

  • firmy orientované technologicky či inovativně, firmy s vlastním produktem mající rozvojový potenciál

Podpora ICOK PLATINN se zaměřuje na čtyři oblasti ve fungování firem:

Business development (Rozvoj podnikání a obchodu) – strategický rozvoj obchodu, expanze na zahraniční trhy, marketing, jak zvýšit obrat a zisk firmy,  péče o zákazníky,  distribuce.

Organisation (Organizace) - nastavení firemních procesů s ohledem na produktivitu a optimální využívání lidských a výrobních zdrojů, výkonnost a efektivita, interní procesy, nástupnictví, strategie, komunikace, projektové řízení.

Cooperation (Spolupráce) - vytváření strategických partnerství s firmami, univerzitami a dalšími organizacemi usnadňující prodej technologií, produktů nebo služeb.

Financing (Financování) - zajištění finančních zdrojů a jejich efektivní řízení, propojení s investory, granty, strategie financování, zprostředkování přístupu k investorům a veřejným zdrojům

 

Zaujalo Vás inovativní řešení problémů ? Máte zájem o konzultaci ? Neváhejte a ozvěte se !


Martin Ohlídal
Martin Ohlídal
Business developer – ICOK PLATINN

ohlidal@inovaceok.cz

+420 725 468 700

Program ICOK PLATINN je realizován za finační podpory Olomouckého kraje.