Petr Chládek – Inovační centrum Olomouckého kraje

Petr Chládek

Během letošního června se mezi naše experty v programu ICOK PLATINN zařadil Petr Chládek. Kouč, mentor, auditor v jedné osobě má mnoholeté zkušenosti s moderními principy Průmyslu 4.0, zavádění procesního řízení ve společnosti, řešení produktivity ve výrobě, nebo zavádění automatizačních procesů.

  • optimalizace procesů a dílčí strategie ve výrobě, logistice a HR
  • PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ VaV PROJEKTŮ
  • PRODUKTOVÝ MANAGEMENT
  • R&D, optimalizace procesů a dílčí strategie
  • Digitální transformace
  • Automatizace, průmysl 4.0