— Naši členové – Inovační centrum Olomouckého kraje

Inovační centrum Olomouckého kraje zastupuje zájmy svých členů v oblasti inovací. 


Díky svým členům ICOK podporuje rozvoj inovačního ekosystému v Olomouckém kraji. 


Naši členové:


Mám zájem o spolupráci