R&D voucher ICOKu pomohl ke spolupráci aquaponické farmy a univerzity – Inovační centrum Olomouckého kraje

R&D voucher ICOKu pomohl ke spolupráci aquaponické farmy a univerzity

Podpora je jednou z klíčových aktivit Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK). V té finanční podobě vyhlašujeme například R&D vouchery, které rozvíjí spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými organizacemi.

Jednou z firem, které v loňském roce o tento voucher žádali a podporu získali, je nejdéle kontinuálně fungující aquaponická farma v České republice. Ve Flenexe v Přáslavicích na Olomoucku se zabývají metodou udržitelné produkce potravin, a kromě toho vyvíjí i unikátní AI technologii, která pomáhá farmářům k bohaté úrodě.

„Díky ICOKu jsme navázali spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého, řešili jsme problematiku fytohormonů a růstových regulátorů, zda by byly nebo nebyly využitelné v rámci aquaponie. Konkrétně šlo o optimalizaci růstu, zlepšení příjmu živin a jak bojovat se škůdci, kteří napadají kořeny rostlin,“ vysvětlil jednatel společnosti Flenexa Michal Netolický. Kromě toho s vědci diskutovali i na téma ideálního osvětlení jejich aquaponické farmy. „Ve spolupráci s univerzitou jsme mapovali možnosti neinvazivního měření efektivity fotosyntézy, analyzovali relativní obsah chlorofylu v listech a mimo jiné řešili efektivitu fotosyntézy pomocí fluorescenční indukce. Tyto poznatky výrazně urychlí vyhodnocování kvality světel,“ pokračoval Michal Netolický.

A jak se společnosti s odborníky z olomoucké univerzity spolupracovalo? „Spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou, toto propojení nás to výrazně posunulo. Je totiž zajímavé dostat se k jiným, byť třeba teoretickým znalostem. Může to otevřít zase jiný obzor nebo spolupráci,“ uzavřel jednatel společnosti Flenexa.