Propojení kreativců na Dizajntrhu – Inovační centrum Olomouckého kraje

Propojení kreativců na Dizajntrhu

Během uplynulého víkendu se Inovační centrum zapojilo do organizace odborného programu na letní edici tradičního Dizajnmarketu v Olomouci. Na debatě Restart aneb Jak se rodí fungující byznys se řešila motivace, strategie, obtíže i radosti spojené s byznysem v oblasti kreativních průmyslů. Hlubokou sebereflexi přítomným nabídly tvůrkyně z oblasti výroby šperku (Elazolo), oděvního průmyslu (Renáta Jančo), knihtisku (Knihařka) či vydavatelského průmyslu (Poketo).

    

Na debatě silně rezonovala témata smysluplnosti profesního zaměření, významu úzkého a osobního vztahu s klienty a zákazníky, poučení z období pandemie i nutnosti velké flexibility v tom co, jak, s kým a pro koho lze ve sféře kreativních průmyslů podnikat. S velkou chutí mnozí po debatě zůstali i na následném networkingu, kde se probírali možnosti spolupráce a forem pomoci, které Inovační centrum začíná nabízet sektoru kreativních firem a kulturní sféry. Tato stěžejní debata byla v rámována sobotním workshopem Materiály budoucnosti a následně nedělním seminářem s Mikulášem Hurtou z firmy Nilmore.

   

První jmenovaná akce nabídla návštěvníkům možnost seznámit se alternativními materiály využitelnými v oděvním průmyslu (a dětem vyrobit si z recyklovaných materiálů plyšáka), Mikuláš Hurta pak představil svůj unikátní koncept udržitelné textilní výroby oděvů i dalších průmyslových produktů. Zejména druhý uvedený blok byl atraktivní pro prodejce, kteří na Dizajntrhu představovali své oděvní značky. Enviromentální hledisko začínají totiž zákazníci čím dál více zkoumat a zohledňovat, a povaha celého výrobního, zpracovatelského, distribučního a recyklačního řetězce se proto ukazuje být významným tématem dneška i budoucnosti. Pro nás byla pochopitelně zcela zásadní možnost potkat se s desítkami kreativců z Olomouckého kraje, seznámit se a položit základy možné budoucí spolupráce.

   

Díky této zkušenosti a bezprostřednímu ohlasu publika debat a workshopů padlo rozhodnutí v programu tohoto typu pokračovat. V tom se shodli všichni aktéři, kteří se na organizaci podíleli – tedy kromě Inovační centra i Dizajntrh, Kreativní Olomouc a Udržitelná univerzita. Na zimní edici trhů, které jsou plánovány na přelom listopadu a prosince, se tedy kromě výsostně kreativních produktů budete moct těšit i na přítomnost programu tohoto typu.

      


Jakub Korda
Jakub Korda
Business developer – kulturní a kreativní průmysly

korda@inovaceok.cz

+420 731 476 294