Projekt COBOT – Inovační centrum Olomouckého kraje

ICOK podporuje vzdělávání 4.0

V polovině listopadu 2020 oslovila Střední škola železniční, technická a služeb paní ředitelku Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK) s žádostí o podání pomocné ruky v získání finančních prostředků ve věci pořízení robota DOOSAN „M1013“.

Ve vedení školy stojí paní ředitelka Mgr. Irena Jónová, která je přesvědčena, že není možné vzdělávat žáky v obsahu a formě platné pro 20.století, ale je potřeba následovat trend 21.století, a proto usiluje společně s regionálními i nadregionálními firmami o vytvoření oborů, které se stanou konkurenceschopnými pro další desetiletí. Střední škola železniční, technická a služeb je největší školou svého typu na Šumpersku, nabízí více než 20 oborů, kde vzhledem k silnému strojírenskému průmyslu převažují obory technické a v rámci odborného výcviku spolupracuje s více než 50 zaměstnavateli.

Inovační centrum Olomouckého kraje klade důraz na podporu technického vzdělávání a je pro nás důležité téma digitalizace a robotizace ve školství. Pořízení robota, který díky přídavným výměnným zařízením by byl kromě primární funkce svařování uplatnitelný i v jiných oborech, které střední škola nabízí. Tato modernizace výuky je zajisté i posílením pro absolventy na trhu práce a zkušenost s danou podmnožinou robotizace je nutné podpořit již během výuky ve školách.

"Na první pohled se může zdát, že koronakrize vše zastavila. Opak je pravdou. V této přelomové době se vše zrychluje, vývoj je překotný, a především ve strojírenských oborech dochází k rychlé digitalizaci. O pořízení cobota do výuky usilujeme z několika důvodů. V době, kdy školy spoléhají na distanční výuku, je nutné vzdělávání optimalizovat, naše žáky je nutné připravit do života, který bude zcela jiný než před koronakrizí, chceme jim dát takové vzdělání, aby byli úspěšní nejen v práci, ale v životě obecně. Digitalizovaný svět vyžaduje a bude vyžadovat nové schopnosti a dovednosti," vysvětluje paní ředitelka Irena Jónová.

Pořizovací cena je přibližně 800 000 Kč a škole se podařilo díky iniciativě paní ředitelky získat již nějakou část, díky navázané spolupráci Inovačního centra Olomouckého kraje požádala o spoluráci při získání dalších finančních prostředků, a to se také povedlo. Paní ředitelka ICOK Marie Studená společně s developery oslovili spolupracující firmy a byly získány další finanční prostředky k pořízení cobota.  Velké díky patří sponzorům, kteří už přispěli patří: Miroslav Janků BSK, KRAKO-WELDING, KLEIN automotive s.r.o., FESTO-ŠTODT s.r.o., Elzaco, CeramTec, ZLKL s.r.o.,  a v nespolední řadě TDK Electronics s.r.o. V jednání je také spolupráce s nadnárodní společností HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o, která je  v České republice jedním z největších a klíčových zaměstnavatelů v automobilovém průmyslu obecně, stejně tak i v Olomouckém kraji.  

„Podpora polytechnického vzdělávání s důrazem na 4.0 průmyslu je přesně ten trend, kterým bychom se měli ubírat a kam by moderní vzdělávání, nejen učňovských oborů, mělo směřovat. Velmi si vážím důvěry paní ředitelky, kterou vložila do ICOK a jsem přesvědčena, že projekt bude úspěšný a dobere se zdárného konce,“ komentuje spolupráci ředitelka Studená.

Aktuálně se nepodařilo sehnat veškeré prostředky na pořízení cobota a proto vyzýváme další zájemce o podporu tohoto projektu.  Pokud Vám záleží na podpoře vzdělávání studentů technických oborů v Olomouckém kraji a rádi by jste navázali i na spolupráci se školou například v možnosti získání skvěle připravených absolventů do Vaší firmy či podnikání, neváhejte a kontaktujte nás.