Projekt CircInWater pomůže malým a středním firmám v šetrném zacházení s vodou – Inovační centrum Olomouckého kraje

Projekt CircInWater pomůže malým a středním firmám v šetrném zacházení s vodou

Voda je jedním ze základních stavebních kamenů života. Protože však její zdroje nejsou neomezené, stále intenzivněji přemýšlíme nad tím, jak s ní nakládat šetrně a současně budovat inteligentní řešení v oblasti udržitelnosti. Inovační centrum Olomouckého kraje se spolu s vodohospodářským klastrem CREA Hydro&Energy staly, jako jediní v Česku, součástí evropského projektu CircInWater, který chce pomáhat v opatřeních šetrných k vodě.

„Cílem projektu je vytvořit nové tržní příležitosti pro malé a střední podniky v místním, národním, evropském a globálním měřítku prostřednictvím jedinečných inovací, školení a internacionalizační podpory.  CircInWater odpovídá na potřebu podporovat evropský průmysl, aby byl zelenější, digitálnější a odolnější, řešil problémy spojené se spotřebou a znečištěním vody a přispíval k hospodářské suverenitě Evropy,“ přiblížil Jakub Vylíčil, garant projektu CirclnWater za Inovační centrum Olomouckého kraje.  

Doplnil, že projekt chce propojit firmy v hodnotovém řetězci vody napříč klíčovými průmyslovými ekosystémy, aby se zvýšila jejich odolnost a schopnost vyrovnat se s budoucími šoky a krizemi. „Také jde o jejich posílení v oblasti inovací, pokud jde o produkty a nástroje k vybudování vodohospodářských průmyslových odvětví. Jde o podporu přijímání procesů a technologií k posílení transformace na zelenější a digitálnější ekonomiku. A mimo jiné také chceme malým a středním podnikům pomoct a usnadnit internacionalizaci zřízením klíčových podpůrných služeb,“ pokračoval Jakub Vylíčil.

Právě malé a střední podniky, které na vývoji řešení šetrných k vodě pracují si mohou zažádat o finanční podporu, a to ve třech různých oblastech: inovace, vzdělávání, nebo internacionalizace. „Spuštění emitace této mezinárodní podpory plánujeme na jaře letošního roku. V prvním kole bude možné žádat o finanční prostředky směřující do oblasti inovací,“ doplnil garant projektu CirclnWater.

CircInWater je 36měsíční evropský projekt financovaný Evropskou radou pro inovace a Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA) prostřednictvím společných klastrových iniciativ (EUROCLUSTERS) pro oživení Evropy. Cílem je podpořit trojí transformaci a rozvoj řešení šetrných k vodě v zemědělsko-potravinářském a energeticky náročném průmyslu.