Představili jsme olomoucký inovační ekosystém v Bruselu – Inovační centrum Olomouckého kraje

Představili jsme olomoucký inovační ekosystém v Bruselu

O vytváření prosperujícího inovačního ekosystému v České republice se 13. prosince mluvilo na půdě Evropské unie. Konference pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie přilákala přes 60 účastníků, do Bruselu vyjeli představitelé českých inovačních center, akademické a privátní sféry. Nechybělo ani Inovační centrum Olomouckého kraje.

Celodenní akce se konala v prostorách Výboru regionů a jejími hlavními koordinátory bylo Zastoupení Jihomoravského kraje při EU a Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO). „Spolu s kolegy ze sítě českých inovačních center Ynovate jsme rádi přijali pozvání do „hlavního města Evropy.“  Na konferenci jsem představil olomoucký inovační ekosystém, naše společné projekty v regionu a to, kam chceme jako Olomoucký kraj směřovat v oblasti podpory inovací, vědy, výzkumu, ale třeba i vzdělávání k podnikavosti a kreativitě. Jsem rád, že jsem naše úspěchy a vize mohl prezentovat i našim zahraničním partnerům,“ uvedl manažer ICOK Tomáš Dostál. V rámci odpoledního bloku se účastníkům představil rovněž olomoucký startup Deepeffects.AI zaměřující se na hodnocení charakteru našeho digitálního textového obsahu s využitím umělé inteligence (AI).

Hlavním cílem konference bylo šířit povědomí o českém inovačním ekosystému a vyzdvihnout důležitost podpory inovací v Česku. Prezentující se zaměřili na ekonomické přínosy inovačního ekosystému, poukázali na úroveň inovací či na prosperující inovační prostředí v regionech, které je postaveno na spolupráci inovačních center po celé České republice. Mezi hlavní partnery akce patřili Hlavní město Praha (Pražský dům v Bruselu), Inovační centrum Olomouckého kraje, Liberecký kraj, Moravskoslezské inovační centrum, Technologické inovační centrum Zlín, Plzeňský kraj a Síť vědecko-výzkumných evropských regionů (ERRIN).