Podporujeme talentované studenty – Inovační centrum Olomouckého kraje

Podporujeme talentované studenty

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil seminář pro zájemce o Středoškolskou odbornou činnost tematicky zaměřený na metodiku zpracování, prezentaci a obhajobu soutěžní práce. Téma formální úpravy práce je často opomíjené, ale velmi důležité a může do značné míry ovlivnit úspěšnost práce studentů v soutěži. O aktuálnosti tématu svědčí velká účast studentů, která předčila naše očekávání.

Kromě velmi prakticky zaměřených rad bylo součástí programu také téma vyhledávání informací a citace zdrojů, tvorba prezentace a základy rétoriky, komunikace a asertivity.

Naše sdružení je partnerem této akce pořádaném Sdružením na podporu talentované mládeže v Brně.