PLATINN se rozjede i v Olomouckém kraji – Inovační centrum Olomouckého kraje

PLATINN se rozjede i v Olomouckém kraji

Zvýšení inovační výkonnosti malých a středních firem a tím i konkurenceschopnost regionu. To je hlavní cíl, kterého chce Inovační centrum Olomouckého kraje dosáhnout díky zapojení do špičkového programu na podporu malých i středních firem. Díky podpoře Olomouckého kraje se tento plán stává skutečností. Program PLATINN má za cíl nabídnout MSP profesionální expertní podporu zacílenou na klíčové růstové příležitosti jejich firmy zdarma a v další fázi za sníženou cenu.

Díky programu firmy odhalí inovační příležitosti a realizují změny vedoucí k růstu firmy a rozvoji regionu. Získají dostatek informací, na jejichž základě budou moci rozhodnout o nastartování inovačního procesu ve své firmě, získají zkušenosti s řízením inovačních procesů. Podpora expertních služeb usnadňujících vznik inovací napomůže zvýšení inovační kapacity a následnému růst firem v regionu Olomouckého kraje. Program PLATINN má za cíl nabídnout firmám profesionální expertní podporu zacílenou na klíčové růstové příležitosti jejich firmy zdarma a v další fázi za sníženou cenu.


Program pochází ze Švýcarska, měli podobné ambice 

PLATINN již funguje v dalších 7 krajích (Ústecký, Liberecký, Středočeský, Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský, nově nyní Plzeňský) České republiky. Jedná se o expertní pomoc (formou mentoringu) cílenou na malé a střední podniky (MSP). V roli expertů jsou k dispozici majitelé úspěšných firem, zkušení nezávilsí experti, konzultanti či vrcholoví manažeři. Skrze konzultace s těmito profesionály získávají firmy nový pohled na svůj byznys a také konkrétní plán aktivit vedoucích k dalšímu růstu.

PLATINN byl původně vyvinut ve Švýcarsku některými kantony, které touto cestou chtěly akcelerovat rozvoj podnikání. JIC (Jihomoravské inovační centrum) projekt adaptovalo do prostřední České republiky a modifikovalo tak, že jejich pojetí se stalo etalonem pro další zájemce. JIC je pak koordinátorem programu pro Českou republiku a od letošního roku bude součástí programu konečně i Olomoucký kraj. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo finanční podporu pro realizaci programu na svém zasedání 22. 6. 2020. 

Na stránkách PLATINN se lze inspirovat desítkami success stories, psaných samotnými jednateli či řediteli firem, které programem prošly. 

"Konečně jsme dorazili do cíle a podařilo se prosadit program PLATINN, který byl v rámci přípravy na tento krok vnímán v mnoha firmách velmi pozitivně a nejen tam, ale i na úrovni partnerských organizací, např. inovační platformy. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vyjádřilo schválením svůj souhlas se smyslem tohoto programu. V současné době pouze musí být naplněny formální procesy a můžeme program spustit. Pevně věřím, že zpětná vazba bude v minimálně takové míře, jakou jsme si v rámci harmonogramu naplánovali", uvedla Marie Studená, ředitelka Inovačního centra Olomouckého kraje. 


Inovace mají podpořit růst ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou

Ekonomika Olomouckého kraje se vyznačuje stále nízkým podílem tzv. high-tech a medium high-tech oborů/firem, v nichž jsou inovace taženy zejména nabídkou nových znalostí a technologií. Ekonomika kraje je silně závislá na aktivitách a poptávce nadnárodních firem. Velká část firem pouze plní zadání těchto firem v hodnotovém řetězci.

Velká část exportu místní ekonomiky je tak závislá na podnikavosti zahraničních firem, které zadávají práci místním dodavatelům. Inovace těchto firem jsou mnohem méně spjaty s výzkumem a mají charakter neustálého drobného zlepšování, které požaduje odběratel spíše než skokové zlepšování parametrů výrobků či vývoj výrobků nových.

Inovace u tradičních firem většinou nebývají založeny na využití nových poznatků vědy a výzkumu. Mnoho inovací v zavedených oborech má charakter spíše kombinace již existujících znalostí a technologií, přičemž hlavním zdrojem takových inovací je podnikatel schopný rozeznat nové příležitosti a řídit změny a kroky potřebné ke zhodnocení těchto příležitostí. Zejména malé a střední firmy nemají dostatek informací, na základě kterých by mohly rozhodnout o nastartování inovačního procesu ve své firmě, ani nemají dostatek zkušeností s řízením inovačních procesů.

Realizace projektu je finančně podpořena Olomouckým krajem