Opět se rozšiřujeme! – Inovační centrum Olomouckého kraje

Opět se rozšiřujeme!

Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme nové kolegy a kolegyně na velmi zajímavé pozice. Věříme, že v novém roce naberou naše aktivity ještě větší akceleraci. Nejen, že byly poslední dva roky v Inovačním centru Olomouckého kraje opravdu jízda. V novém roce budeme realizovat projekt Smart Akcelerátor 1+ a proto hledáme nové posily do týmu.
A koho vlastně do našeho týmu Inovačního centra Olomouckého kraje hledáme?

Komuniťáka pro IN HUB v Přerově, markeťáka, který skrz naskrz pozná inovační ekosystém, evaluačního specialistu, pro region Prostějovska scouta, a v rámci kreativních průmyslů a vzdělávání asistenta a konzultanta.


Komunitní manažer /ka pro inovační hub Přerov

Hlavní náplní práce komunitního manažera bude:

 • Zodpovědnost za rozjezd nového projektu (inovačního hubu) v Přerově
 • Aktivní vytváření a řízení komunity podnikavců a kreativců
 • Vyhledávání nových klientů a partnerů inovačního hubu
  Mapování a vyhledávání nových příležitostí pro rozvoj inovačního hubu a aktivit ICOK v přerovském regionu
 • Event management
 • Facilitace jednání s významnými regionálními hráči – Olomouckým krajem, městem Přerov, Okresní hospodářskou komorou Přerov, významnými zaměstnavateli, školami ad.
 • Zastupování projektu navenek, zajišťování PR a marketingových aktivit projektu, brand management
 • Vedení podpůrného a odborného týmu inovačního hubu (od doby zahájení provozu hubu/léto 2023)
 • Řízení ekonomiky provozu (cenotvorba, nastavení a flexibilní úpravy business modelu hubu).

Předpoklady pro tuto pozici:

 • Prokazatelné manažerské schopnosti
 • Komunikativní business oriented osobnost
 • Zkušenosti se strategickým řízením projektů a facilitací týmů
 • Zkušenost s vlastním podnikáním výhodou
 • Znalost místních komunit výhodou
 • Zkušenost z obdobných projektů výhodou
 • Zahraniční zkušenost výhodou
 • Kreativita a samostatnost
 • AJ na komunikativní úrovni.

Nabízíme:

Nástup od ledna 2023
Práci na 1,0 úvazek
Hrubou mzdu: 50 000 - 60 000 Kč /měsíc
Příspěvek na dovolenou nebo penzijní připojištění
Flexibilní pracovní dobu s možností práce mimo kancelář
Hrazené odborné vzdělávání
Inspirativní a sdílné pracovní prostředí
25 dní dovolené (při 1,0 úvazku).


Marketingový /vá manažer /ka inovačního ekosystému

Hlavní náplní práce marketingového manažera bude zejména:

 • Rozvoj identity místa (place branding) – Olomouckého kraje v tématech výzkumu, vývoje a inovací, správa image banky, networking, rozvoj marketingu a aktivit organizací v regionu prostřednictvím vzdělávání a poradenství
 • Realizace strategických eventů směřujících ke sdílení zdrojů a společnému marketingu místa
 • Strategické poradenství pro vedení kraje v oblasti vedení značek a marketingu, realizace strategických komunikačních aktivit
 • Propojování mezi zájmovými stranami
 • Iniciace a rozvoj sítě ambasadorů v Olomouckém kraji
 • Realizace průzkumů týkajících se reputace a atraktivity Olomouckého kraje
 • Řízení externích dodavatelů (kreativa, média, výzkumy atd.)
 • Stanovení profilu ideálních cílový skupin a mapování jejich potřeb a očekávání
 • Sledování a vyhodnocování relevantních trendů.


Očekáváme:

 • Zkušenosti se strategickým řízením projektů a facilitací týmů
 • Zkušenosti s přípravou a řízením marketingových kampaní a eventů
 • Znalost prostředí výhodou
 • Zkušenost s řízením značek (branding) výhodou
 • Komunikativnost a vyjednávací schopnosti
 • Kreativitu a samostatnost
 • AJ na komunikativní úrovni.

Nabízíme:

Nástup od ledna 2023
Práci na 1,0 úvazek
Příspěvek na dovolenou nebo penzijní připojištění
Flexibilní pracovní dobu s možností práce mimo kancelář
Hrazené odborné vzdělávání
Inspirativní a sdílné pracovní prostředí
25 dní dovolené (při 1,0 úvazku).Specialista /ka evaluací

Hlavní náplní práce specialisty bude zejména:

 • Mapování, sledování a vyhodnocování změn a vývoje inovačního prostředí v kraji, zjišťování jeho potřeb a potenciálu
 • Vyhodnocování výsledků, efektů a dopadů realizovaných intervencí a nástrojů v rámci implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje
 • Zpracování průběžného reportingu a průběžných evaluací
 • Spolupráce s kolegy analytiky z ostatních inovačních center v ČR i v zahraničí
 • Komunikace se zástupci ministerstev (zejména MPO a MŠMT) ohledně reportingu na národní úroveň a společné metodiky
 • Sběr primárních a sekundárních dat, jejich systematické a přehledné uspořádání, odborné zpracování a jejich následné vyhodnocení
 • Příprava a vyhodnocování ročních akčních plánů včetně metriky k jednotlivým aktivitám v rámci implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje
 • Práce v CRM systému a spolupráce s business developery.


Očekáváme:

 • Zkušenost s prací s daty, jejich sběrem a vyhodnocováním
 • Schopnost prezentovat výstupy evaluací na odborné úrovni i pro širší veřejnost
 • Analytické schopnosti
 • Samostatnost
 • AJ na komunikativní úrovni.

Nabízíme:

Nástup od ledna 2023
Práci na 1,0 úvazek
Hrubou mzdu: 45 000 - 55 000 Kč /měsíc
Příspěvek na dovolenou nebo penzijní připojištění
Flexibilní pracovní dobu s možností práce mimo kancelář
Hrazené odborné vzdělávání
Inspirativní a sdílné pracovní prostředí
25 dní dovolené (při 1,0 úvazku).Regionální scout pro Prostějovsko

Hlavní náplní práce scouta bude zejména:

 • Aktivní vytváření a řízení komunity podnikavců a kreativců na Prostějovsku
 • Vyhledávání nových klientů a partnerů ICOK
 • Mapování a vyhledávání nových příležitostí pro rozvoj aktivit ICOK na Prostějovsku
 • Event management
 • Facilitace jednání s významnými regionálními hráči – Olomouckým krajem, městem Prostějov, Okresní hospodářskou komorou Prostějov, významnými zaměstnavateli, školami atd.


Očekáváme:

 • Samostatnost, komunikativnost a proaktivní přístup
 • Znalost regionu
 • Zkušenost z vlastního podnikání nebo účasti v místních komunitách výhodou.


Nabízíme:

Nástup od ledna 2023
Práci na 0,5 úvazek
Hrubou mzdu: 30 000 Kč /měsíc
Příspěvek na dovolenou nebo penzijní připojištění
Flexibilní pracovní dobu s možností práce mimo kancelář
Hrazené odborné vzdělávání
Inspirativní a sdílné pracovní prostředí
25 dní dovolené (při 1,0 úvazku).
Asistent /ka projektu kreativního vzdělávání

Do našeho týmu hledáme osobu, jejímž úkolem je působit jako asistent/ka při realizace projektu orientovaného na rozvoj kreativního učení ve školách v Olomouckém kraji.

Smyslem projektu bude propojit vyučující ZŠ/SŠ a aktéry z kreativní sféry a metodicky je připravit na inovativní způsob učení, který spočívá v přizvání kreativců do výuky „běžných“ předmětů. Tato metoda má zatraktivnit výuku, demonstrovat povahu a význam umění a kreativních činností a osvětlit symbiotický vztah mezi kreativními disciplínami a „standardními“ předměty výuky na ZŠ a SŠ.

Jedná se o částečný pracovní úvazek na dobu listopad 2022 – červen 2023 v rámci projektu MK ČR.

Asistent/ka bude spolupracovat s manažerem projektu a koordinátorem/kou kreativního vzdělávání a jeho/jejími hlavními úkoly bude:

 • pomoc s administrací projektu,
 • koordinace vstupního mentoringu týmu ze strany Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání,
  pomoc s přípravou a organizací konference kreativního vzdělávání,
  pomoc s přípravou série workshopů pro učitele/ky ZŠ a SŠ, kreativce a studenty/ky VŠ,
 • asistentura při vzniku metodických podkladů pro účastníky a účastnice projektu.

Co očekáváme od zájemců o pozici:

 • dosažené vysokoškolské vzdělání alespoň na úrovni Bc.
 • komunikační schopnosti
 • pečlivost a schopnost práce v týmu


Co nabízíme:

 • možnost být u inovativního a smysluplného projektu
 • možnost učit se od schopných a přátelských mentorek/ů, a rozvinout tak nové kompetence
 • pracovní úvazek na dobu určitou (8 měsíců) ve výši na 0,3 úvazku (počítáno ze základu 40tis. měsíčně), nástup co nejdříve v průběhu listopadu
 • práci pod hlavičkou Inovačního centra Olomouckého kraje
 • možné budoucí pokračování v rámci návazných projektů či běžného pracovního kontraktu.


Konzultant /ka kreativního vzdělávání

Do našeho týmu hledáme osobu, jejímž úkolem bude nastavit rámec kreativního učení v Olomouckém kraji, fungovat jako prostředník mezi učiteli ZŠ a SŠ a zástupci kreativního sektoru a organizovat sérii metodických workshopů pro učitele, kreativce a studenty VŠ.

Koncept kreativního učení představuje inovace spočívající ve vtažení aspektu umění a kreativní tvorby do běžného rámce výuky, čímž má dojít ke zatraktivnění samotné výuky, demonstraci povahy a významu umění a kreativních činností a osvětlení symbiotického vztahu mezi uměním a „standardními“ předměty výuky na ZŠ a SŠ.

Jedná se o částečný pracovní úvazek na dobu listopad 2022 – červen 2023 v rámci projektu MK ČR. V prvním období (listopad-prosinec) projde osoba na této pozici nejdříve mentoringem zajištěným Společností pro kreativitu ve vzdělávání. V další části projektu (leden-červen) se konzultant/ka v kooperaci s mentory začne aktivně podílet na síťovacích, organizačních a konzultačních aktivitách.

(Pozn.: Předpokládá se realizace navazujícího projektu MK ČR, v němž bude konzultant/ka kreativ. vzdělávání opět zapojen/a).

Co očekáváme od zájemců/kyň o pozici:

 • dosažené vysokoškolské vzdělání alespoň na úrovni Bc.
 • chuť učit se novým kompetencím
 • komunikační schopnosti
 • ochotu občas cestovat na schůzky s mentory sídlícími v Praze a za zástupci škol v Olomouckém kraji
 • zkušenost se vzdělávací oblastí ZŠ a SŠ výhodou, nikoli podmínkou.

Co nabízíme:

 • možnost být u inovativního a smysluplného projektu
 • učit se od schopných a přátelských mentorek/ů, a rozvinout tak nové kompetence
 • pracovní úvazek na dobu určitou, po dobu 2 měsíců na 0,4 úvazku, po dobu 6 měsíců na 0,8 úvazku (počítáno ze základu 50tis. měsíčně), nástup co nejdříve v průběhu listopadu
 • práci pod hlavičkou Inovačního centra Olomouckého kraje
 • možné budoucí pokračování v rámci návazných projektů či běžného pracovního kontraktu

Detailnější popis pracovní agendy

Pracovník/ce:

ve spolupráci s mentory nastavuje základní rámec a cíle konceptu kreativního učení na ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji,
aktivně vyhledává vhodné aktéry z kreativní i vzdělávací sféry, kteří by vstoupili do programu metodické průpravy ke kreativnímu učení,
účastní se mentoringu ze strany kontraktovaných konzultantek/ů,
významnou měrou se podílí na organizaci konference na téma kreativního učení a série cca 4 workshopů pro aktéry kreativního učení,
spolupracuje na přípravě návazného projektu spočívajícího v realizaci kreativního učení na školách,
aktivně spolupracuje s manažerem projektu a dalšími pracovníky zastřešující instituce (zejména marketingovým týmem),
dokumentuje a sdílí s projektovým týmem organizaci a realizaci stanovených aktivit projektu,
připravuje metodické podklady pro účastníky/ce workshopů.


Pokud by Vás některá pozice zaujala, tak neváhejte co nejdříve zaslat svůj životopis.