Online brokerage V4 + Izrael a Green Deal – Inovační centrum Olomouckého kraje

Online brokerage V4 + Izrael a Green Deal

Zajímáte se o Green Deal? Chcete se uplatnit v nových příležitostech v oblasti adaptace na změny klimatu, ekologických inovací, řešení environmentálních témat? Hledáte další partnery pro vaše konsorcium Green Deal? Chcete se připojit ke vznikajícímu konsorciu a posílit svou mezinárodní síť kontaktů a partnerů v rámci V4 a Izraele?

Zveme všechny, kdo to myslí s life science a inovacemi vážně, k účasti na Online Brokerage Event- Israel & Visegrad Pentagonal Symposium: Green Deal. Termín: pondělí 21. 9. 2020 od 11 hod.

Témata jsou Olomouckému kraji více než blízká. Jedním je v rámci výzev v Green Deal oblast 6 – inovace „from farm to fork“ a pro oblast 7 – podpora biologické rozmanitosti a rozvoj ekosystémových služeb. 

Platformy, kde se kromě "Green Deal Calls" bude řešit program Horizon 2020, se zúčastní experti z Izraele, České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

Akci pořádá ISERD, který je izraelským národním kontaktním místem pro účast v evropském rámcovém programu a je rovněž odpovědný za podporu účasti izraelských subjektů v evropských rámcových programech a na dvoustranných a mnohostranných výzkumných a inovačních činnostech s evropskými zeměmi.

Více infomrací a registrace je na tomto odkaze.