Nové příležitosti projektu ITI Olomoucké aglomerace. – Inovační centrum Olomouckého kraje

Nové příležitosti projektu ITI Olomoucké aglomerace.

Plánujete některou z následujících investic? Pořízení nové technologie, stroje, zařízení, provozních souborů, softwaru aj.? Chcete zefektivnit výrobní proces  a stát se tak konkurenceschopnějšími na trhu?

Jste podnikem, který chce zavést na trh nový výrobek, technologii či službu, realizujete průmyslový výzkum a experimentální vývoj či plánujete zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity?

Realizaci rekonstrukce či demolice budov pro podnikání a vlastníte technicky nevyhovující objekt (objekt určený k rekonstrukci) nebo objekt typu brownfield a chcete ho zrekonstruovat či zbourat a postavit znovu?

Nyní máte velmi zajímavou příležitost získat finanční podporu ze zdrojů určených na rozvoj území Olomouckého kraje, a to v rámci realizace projektu ITI (Integrovaná územní investice)  Olomoucké aglomerace. Aktuálně se otevřela možnost vyhlásit další výzvy pro podnikatele ještě v průběhu letošního roku.

Výhodou projektů předložených do výzev integrovaného nástroje ITI je, že mezi sebou soutěží pouze projekty v rámci Olomoucké aglomerace, na rozdíl od projektů hlásících se do individuálních výzev.

Výzvy budou vyhlášeny pouze na základě předloženého seznamu potenciálních zájemců Ministerstvu průmyslu a obchodu. Pokud to uvítáte, inovační centrum Olomouckého kraje, OK4Inovace, je Vám připraveno poskytnout podporu a konzultace.

Obracejte se na nás na kontaktu: Bc. Martin Ohlídal, e-mail: ohlidal@ok4inovace.cz , tel.: 725 468 700, a to do 31. ledna 2020. 

http://www.olomoucka-aglomerace.eu