Modernizační fond: Česko kráčí k čistší energetice. První předregistrační výzvy se brzy uzavřou – Inovační centrum Olomouckého kraje

Modernizační fond: Česko kráčí k čistší energetice. První předregistrační výzvy se brzy uzavřou

Česká energetika projde v následujících deseti letech zásadní přeměnou směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci. Mezi opatření, která by se měla touto cestou vydat, budou patřit investice v oblasti teplárenství, budování nových obnovitelných zdrojů, ale také dopravy či modernizace průmyslu a podnikání.


Vedle základních cílů a strategií v oblasti energetiky a klimatu programový dokument stanovuje 9 oblastí, tzv. programů podpory (kompletní přehled níže) a předpokládaný objem financí, které by na ně mělo být v nadcházejících letech vyčleněno. Nejvíce peněz by mělo jít do nových obnovitelných zdrojů v energetice, na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií a zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Pro žadatele z České republiky je připravena částka ve výši přibližně 150 miliard korun, při současné ceně emisních povolenek. Ta se může v průběhu času měnit i s ohledem na revizi klimatických cílů EU. Tyto peníze bude možné čerpat následujících deset let. Modernizační fond je otevřený pro širokou škálu žadatelů, jak pro zástupce veřejného sektoru, tak i pro malé a velké podnikatele. 

Cílem je odklon od uhlí a snížení emisí CO2

Globálním cílem Modernizačního fondu bude významné snížení emisí skleníkových plynů a pozitivní dopad na klima i životní prostředí. Využívat se k tomu bude 9 programů podpory a celkové peníze ze 150 miliardového Modernizačního fondu, jehož základní strategický dokument dnes schválila vláda. Česká republika tak pokračuje v plnění slíbených závazků o ochraně klimatu a snižování emisí CO2.

Fond má především pomoci ekonomicky slabším zemím Evropské unie k hospodářskému rozvoji prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií a energetiky, zejména skrze financování projektů přispívajících k výstavbě nových obnovitelných zdrojů energie, dále na dekarbonizaci teplárenství, zvyšování energetické účinnosti a dekarbonizaci průmyslu, dekarbonizaci a modernizaci dopravy. Významnou oblastí podpory jsou také energetické úspory v budovách a veřejném osvětlení a rozvoj komunitní energetiky. Příjemcem a zároveň poskytovatelem finančních prostředků z Modernizačního fondu byl pověřen Státní fond životního prostředí ČR. 

Předregistrační výzvy jedou, ostré se otevřou možná už v březnu 2021.

Už na podzim loňského roku Státní fond životního prostředí ČR spustil tzv. předregistrační výzvy pro první tři programy. „Dosud evidujeme na 220 projektových záměrů v objemu 160 miliard korun, nejedná se ale o požadavek na dotaci, nýbrž o celkové předpokládané investiční výdaje projektů. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů, kteří se na nás obrací, předpokládáme, že další záměry ještě dorazí,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který má Modernizační fond na starosti.

První tři předregistrační výzvy jsou pro zájemce otevřené do 1. února 2021.

„Smyslem předregistračních výzev je aktivovat investory a získat přehled o jimi plánovaných projektech. Tyto informace následně využijeme pro co nejefektivnější nastavení ostrých výzev tak, abychom podporu zpřístupnili co největšímu okruhu žadatelů a různým technologiím. Zároveň jsme tímto krokem investorům umožnili dopředu jejich projektové záměry konzultovat,“ zdůvodnil Petr Valdman a dodává, že rozhodně neplatí, že kdo se do února do předregistračních výzev nepřihlásí, nebude mít v dalších letech nárok na předložení žádostí do ostrých dotačních výzev.

Programy podpory Modernizačního fondu (předběžné rozdělení alokace v procentech)

 1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (26 %)
 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (38,7 %)
 3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (13,3 %)
 4. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (6 %)
 5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (3,5 %)
 6. Modernizace veřejné dopravy (5 %)
 7. Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (4 %)
 8. Komunitní energetika (1,5 %)
 9. Modernizace soustav veřejného osvětlení (2 %)
   

Více informací o zde.

Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) je připraveno pomoci všem zájemcům z Olomouckého kraje o finanční podporu Modernizačního fondu.

Tým ICOK je připraven pomoci i s dalšími projekty v oblasti moderní energetiky, energetických úspor, energetického managementu a dalších oblastí životního prostředí.