Krajské inovační platformy – Inovační centrum Olomouckého kraje

Krajské inovační platformy

Dne 8. října 2020 proběhlo společné ustavující jednání Krajských inovačních platforem pro témata z oblasti Průmysl 4.0 a Life Science, která aktuálně v Olomouckém kraji nejsilněji rezonují a mají jasnou provázaností na RIS3 strategii.

Jednání proběhlo za účasti předsedy Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje a zároveň náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a inovací Pavla Šoltyse, který ve svém úvodním slovu zmínil důležitost ustavených platforem pro celkový rozvoj Olomouckého kraje. Zejména pak v samotném principu platforem, kdy požadavky na systémové změny a konkrétní projektové náměty jdou zespodu od významných regionálních subjektů v oblasti inovací a technologických transferů.

Současnými členy platforem jsou zástupci firem OLYMPUS MEDICAL PRODUCTS CZECH spol. s r. o., Siemens s.r.o., KOYO Bearings Česká republika s.r.o., MAPRO spol. s r.o., Flenexa plus s.r.o., ÚSOVSKO a.s., Farmak a.s. a představitelé VaV organizací jako Aplikační centrum BALUO, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a nově ustavený Digitální inovační hub DIGI2Health.

 V neposlední řadě byla přítomna Marie Studená, ředitelka Inovačního centra Olomouckého kraje a členka Krajské rady pro inovace, RIS3  developer inovačního centra Martin Ohlídal, který má na starosti program ICOK PLATINN. Za Krajský úřad Olomouckého kraje se účastnil krajský koordinátor projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II Martin Hrubý.

Ustanovující zasedání měl pod palcem krajský RIS3 manažer Tomáš Dostál, který představil fungování krajské inovační infrastruktury a strategické inovační projekty v kraji. Na ustavujícím jednání bylo debatováno strategické směřování a cíle platforem a zároveň otevřena diskuse o konkrétních nástrojích na podporu podnikání a podnikavosti v Olomouckém kraji.

 Akce proběhla za dodržování aktuálně platných vládních usnesení a hygienických opatření.