Konference Inovační region Přerovsko – Inovační centrum Olomouckého kraje

Konference představí inovační potenciál Přerova

Zajímá vás, jaké inovační projekty se chystají na Přerovsku? Chcete načerpat inspiraci a kontakty? Konference představí konkrétní use case místních firem a startupů a v panelové diskusi umožní sdílet podněty ke směřování regionu. Odpolední matchmaking se zaměří na průmysl 4.0 v oblasti logistiky. Konference se bude konat 12. května od 8.30 hod. v prostorách VŠLG v Přerově.

Konferenci Inovační region Přerovsko pořádáme ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, OHK Přerov a městem Přerovem. Mediálním partnerem je Přerovská internetová televize, která bude celou akci přenášet online. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Šafařík a primátor Statutárního města Přerova Petr Měřínský. Konference a panelová diskuse proběhne v dopoledním bloku. Odpoledne se pak mohou zájemci přihlásit na matchmaking zaměřený na chytrou logistiku s cílem propojení aktérů z firemního a výzkumného prostředí.


Cílem konference je nabídnout praktický pohled na inovace v businessu pomocí konkrétních use case místních firem a začínajících podnikatelů/startupových projektů a umožnit propojení mezi aktéry inovačního prostředí na Přerovsku.
Panelová část je zaměřená na diskusi, kam by se měl region posouvat z hlediska podpory inovací, co firmy očekávají od veřejných subjektů typu ICOK, OHK Přerov, město Přerov/ budoucí inovační hub, nebo co naopak chtějí regionu nabídnout, co už dělají pro jeho rozvoj – investice do vzdělávání, nových technologií atp.

Účast na konferenci i matchmakingu je bezplatná.
Na konferenci se přihlaste zde.
Na matchmaking se přihlaste zde
Akci bude streamovat Přerovská internetová televize. 

Program konference Inovační region Přerovsko

8:30 Prezence a ranní káva
8:45 Zahájení a úvodní slovo (p. náměstek hejtmana Šafařík, p. rektor Cempírek, p. primátor Měřínský)
9:00–9:30 Inovační hub Přerov a aktivity ICOK na Přerovsku (T. Dostál)
9:30– 10:00 Keynote „Budování startupu ve funkčním inovačním prostředí“ (K. Bortlová, OMG Analytics/iParcely.cz)
10:00–10:30 Keynote „Technologické trendy/konkrétní aplikace inovací při rozvoji firmy“ (J. Tobolík, O. Kratochvíl, Sensio/MyCello)
10:30–10:45 Coffee break
10:45–11:45 Panelová diskuse „Quo vadis, Přerovsko?“
K. Bortlová, iParcely.cz
A. Hošťálková, OHK Přerov
R. Hošek, PSP Pohony
R. Tihelka, BLAZE HARMONY
J. Tobolík, Sensio.cz
11:45 – 13:00 Oběd a networking

Matchmaking Inovace a realita v logistice 4.0

13:00–15:00 
Základní principy konceptu Průmysl 4.0 vyžadují změnu myšlení – inovace – i v oblasti logistiky. Tyto principy, které vycházejí z automatizace, digitalizace, umělé inteligence a informačních a komunikačních technologií, se musí zákonitě odrazit i v ostatních oblastech, do kterých logistika zasahuje. Základním trendem je praktické využití chytré logistiky v oblasti průmyslových podniků, která vyžaduje autonomní řízení toků a propojenost na informační infrastrukturu i využití cloudových technologií. Stejný přístup lze uplatit i v řešení konceptu Smart regionu, kde tyto aspekty hrají klíčovou úlohu s podporou řešení, která respektují principy Green Deal.
Cílem matchmakingové akce je hledat konkrétní formy spolupráce mezi Vysokou školou logistiky a firmami směřující k transferu znalostí a technologií z vědecko-výzkumného prostředí do aplikační sféry.