Kamion plný moderních technologií přijel na Střední průmyslovou školu v Jeseníku – Inovační centrum Olomouckého kraje

Kamion plný moderních technologií přijel na Střední průmyslovou školu v Jeseníku

„Programuj, sestavuj, vyráběj a bav se! A zároveň zjisti, v čem jsi nejlepší.“ To je zásadní myšlenka projektu Tour for the future. Kvalitním vzděláním začíná úspěšná budoucnost a SPŠ Jeseník hledá různé možnosti, jak pozvednout úroveň vzdělávání na Jesenicku.

Ve dnech 24. a 25. června zavítala na SPŠ Jeseník mobilní učebna s nejnovějšími technologiemi. Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a společnosti VISC měli možnost studenti z jesenické průmyslovky a žáci ze základních škol poznat a vyzkoušet si moderní technologie jako jsou 3D tiskárny, tablety s funkcí rozšířené reality a expozici pneumatických, hydraulických a elektromagnetických mechanismů. „Jsem nesmírně rád, že se k nám na školu podařilo dostat kamion s mobilní učebnou. Je velmi důležité žákům základních škol a studentům naší školy ukazovat nové technologie a popularizovat techniku, která je hybatelem pokroku. Věřím, že na to navážeme dalšími počiny,“ uvádí ředitel školy Jiří Viterna.

S nápadem mobilní učebny přišel Tomáš Hamberger, gestor projektu Tour for the future, který k tomu dodává: „Hlavním cílem pojízdné učebny techniky je propagovat technické vzdělávání a řemeslo a vzbuzovat zájem dnešní mládeže o tyto oblasti. Jsem moc rád, že v Jeseníku na střední průmyslové škole jdou těmto trendům naproti a nebojí se inovovat.“

Dlouhodobým problémem českého školství je nízký zájem dětí o studium technických oborů nebo řemesel. Mobilní učebna chce pomoci tento problém řešit tím, že techniku a řemeslo ukazuje žákům jako velmi moderní, inovativní a perspektivní odvětví, kam se vyplatí směřovat jejich budoucí studijní nebo profesní kroky. V pojízdné učebně v Jeseníku proběhly praktické výukové programy pro žáky a studenty, a zároveň workshopy pro pedagogy zaměřené na kariérové poradenství a techniku s virtuální realitou a 3D tiskem. Jednoho z workshopů se také zúčastnili senátor za Jesenicko a Šumpersko Mirek Adámek, starostka města Jeseník Zdeňka Blišťanová a předseda Okresní hospodářské komory Josef Ťulpík.

Studenti 3. ročníku oboru Strojírenství si v mobilní učebně vyzkoušeli sestavit podle schématu ovládací pneumatický okruh pro pracovní pohyby výrobního stroje, v tomto případě lisu. Studenti měli tak možnost ověřit si své znalosti získané ve výuce na praktických modelech a sestavit funkční pneumatický okruh z komponent firmy FESTO, která je výrobcem funkčních částí pneumatických a hydraulických mechanismů. Měli k dispozici zásobník pneumatických válců, rozváděčů, spojek, hadic, ventilů a dalších prvků. Pracovali ve skupinách a postupně připojovali na montážní panely jednotlivé komponenty. „Vždy jsem rád, když vidím učivo, o kterém se bavíme ve škole, pak přímo v praxi. A největší radost jsem měl, když se lis rozběhl a já mohl vyzkoušet slisovat plechovku,“ dodává nadšeně Viktor Pecina, student SPŠ. „Na podzim chceme tuto učebnu dostat znova do Jeseníku a ukázat dalším žákům a učitelům nové technologie,“ doplňuje ředitel Viterna.

Pojízdná učebna techniky umožňuje praktické workshopy cílené na prohloubení dovedností žáků a studentů. Bezprostředně na praktickou část navazuje kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. tříd zaměřené na volbu povolání. Tímto způsobem dochází k propojení světa vzdělávání se světem pracovního prostředí. „Probouzíme v mladých lidech chuť na sobě pracovat a pomáháme jim dostat se do nejlepších firem regionu. Umíme v každém objevit jeho schopnosti, silné stránky a potenciál. Nabízíme spolupráci se zajímavými a technologicky vyspělými firmami,“ popisuje náplň kariérového poradenství psycholožka Sylva Štěpitová ze společnosti VISC, která přivezla tuto mobilní učebnu do Jeseníku. Firma VISC se zabývá modernizací výukových forem a spolupracuje s MPO na popularizaci a zatraktivnění technických oborů ve vzdělávání.