Izrael jako inspirace ve světě inovací. – Inovační centrum Olomouckého kraje

Izrael jako inspirace ve světě inovací.

Jedna z našich externích konzultantek, Katka Bortlová se zúčastnila školícího programu v oblasti inovací a startupů mezi zeměmi Visegradské čtyřky, který probíhal v Izraeli a Katka nám tak přináší detailní informace ze „Start-up nation“.

Proč „Start-up nation“?

Izrael má nejvíce Start-upů na obyvatele na světě (1 Start Up for every 1,400 people. To by pro Olomoucký kraj znamenalo více než 450 startupů.) a více jednorožců než EU dohromady. (Jednorožec = hodnota společnosti přesahuje 1 miliardu dolarů.)

 Jak je to možné?

Izrael dokázal dotáhnout podporu podnikavosti na takovou úroveň, že se země stala továrnou na Start-upy. Za úspěchem stojí množství menších i větších faktorů, které jsou spojené s izraelskou kulturou a mentalitou. Pojďme se tedy podívat blíž.

 Důležité faktory:

 „Chutzpah“ – s tímto slovem jsme byli seznámeni hned první den. V překladu to znamená přímočarost a sebevědomí. V praktickém překladu to znamená „jít rovnou k věci“ a nebrat zbytečné ohledy na pocity ostatních. U většiny prezentací nám řekli ať si výtky nebereme osobně – vždy jsou řečeny se zájmem o zlepšení. Nic víc, nic míň. Chutzpah, znamená říct věci na rovinu a díky tomu mít možnost rychle si uvědomit špatný směr a případně jej upravit.

 Sdílení – V Izraeli je naprosto v pořádku mluvit o budoucích plánech a řešení konkrétních problémů. Když ze strany účastníků vyvstala otázka, zda se nebojí, že jim někdo ukradne nápad, odpověď zněla: "Pokud ten nápad dokáže realizovat rychleji a lépe než já, tak ať to udělá."

 „Neměj strach ze selhání, měj strach z toho, že to nezkusíš.“ – Motto, které najdete nejen na stěnách Tel Avivu, ale hlavně v mentalitě lidí. Selhání není problém, naopak, je to příležitost k učení. Běžně se tak setkáváte s podnikatelem, který má šestou firmu – úspěšnou, přestože předtím pětkrát neuspěl. O svých neúspěších mluví veřejně, což vytváří vynikající platformu pro učení, protože lidé se učí mnohem více z příkladů neúspěchu než z úspěchu.

 Povinná vojenská služba – od dovršení 18 let, jde každý občan Izraele, až na výjimky, do armády. Ženy na 2 roky a muži na 3. Jít do armády znamená pracovat s nejmodernějšími technologiemi a převzít zodpovědnost za své rozhodování. Vzhledem k tomu, že už během služby přicházejí do přímého kontaktu s technologiemi, mnozí z nich pokračují ve studiu technických oborů nebo přímo zakládají start-upy. Pochopitelně si osvojili značnou disciplínu, která se projeví i v jejich zaměstnání.

 Zlatý trojúhelník – vláda/vzdělávací systém/soukromý sektor - v Izraeli funguje značná grantová podpora pro začínající podniky, která je obohacena o podpůrnou síť pro podnikatele, ať už v podobě různých akcelerátorů, mentorů nebo inkubátorů. Souběžně s nimi existují soukromé iniciativy, které poskytují podobné služby s komerčním charakterem a jsou pro obě strany výhodné. Vše je protkáno vzdělávacím systémem, který kooperuje jak se soukromým sektorem, tak potřebami státu a disponuje značným množstvím výzkumných a inkubačních center.

 Nemyslet lokálně – Izrael je malá země, do České republiky by se rozlohou vešel skoro 4x, to znamená i malý trh. Většina Start-upů se tak zaměřuje na řešení globálních problémů, které vedou k většímu trhu a také většímu businessu.

 Země Start-upů ne korporátů - většinový přístup k start-upům či podnikání se výrazně liší od toho, jak ho vnímáme my ve střední Evropě. Jejich cílem není vybudovat velkou firmu, ale dostat start-up na úroveň, kdy je zajímavé jej prodat a následně z něj vystoupit. Zaměřují se na vytvoření Start-upu a významné technologie, která vede k exitu.

Vzhledem k tomu, že Izrael nemá žádné velké nerostné suroviny (neměl dokonce ani vodu - základní element života), musel se přizpůsobit a podpořit bohatství, které má. A tím jsou lidé, jejich intelekt a schopnost se adaptovat.


Izrael jako inspirace Olomouckému kraji?

 Nedokážeme změnit svět za jednu noc, stejně tak jsou některé zavedené principy fungující v Izraeli momentálně nepřenositelné do Olomouckého kraje. S čím ale můžeme začít okamžitě je změna úhlu pohledu na selhání. Neexistuje nic jako fatální selhání, existuje jen aktuální stav neúspěchu, který ale není trvalý.

 Proto buďme otevření, diskutujme o vlastních zkušenostech a hledejme možnosti spolupráce, protože to je klíčem k efektivnímu rozvoji a inovacím.

Kateřina Bortlová
Kateřina Bortlová
Komunitní manažerka – startupy, NašlápnuTO, koordinátorka internacionalizace

bortlova@inovaceok.cz

+420 721 991 045