Inovační centrum Olomouckého kraje slaví úspěch s PLATINNEM – Inovační centrum Olomouckého kraje

Inovační centrum Olomouckého kraje slaví úspěch s PLATINNEM

Nedávno jsme zde psali, že se Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) stalo hrdým partnerem sítě PLATINN, za finanční pomoci Olomouckého kraje. Díky programu ICOK PLATINN dokáže poskytnout firmám, které chtějí rozvinout svůj potenciál, špičkové experty jakožto konzultanty.

Jedním z prvních klientů programu se stala olomoucká firma TENZOVÁHY, s.r.o., uznávaný výrobce dynamických a statických vah, které sama vyvíjí. Její výrobky najdou uplatnění například při vážení vozidel nebo přepravních kontejnerů, a to nejen v České republice, ale i v dalších Evropských zemích. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti zcela správně chápe, že konkurenceschopnost je úzce spjata se schopností inovovat svůj produkt, hledala firma TENZOVÁHY, s.r.o. experta, který ji seznámí se všemi dostupnými zdroji financování pro plánovaný růst společnosti a zintenzivnění vývojových aktivit, aniž by ohrozil současnou finanční stabilitu firmy.

Manažer ICOK PLATINN Martin Ohlídal provedl vstupní analýzu a konzultace s vedením firmy za účelem přesné definice koučinkových aktivit. Následně spolu vybrali experta Martina Vančuru, člověka s dvacetiletou zkušeností z top managementu strojírenských firem, nyní konzultanta mj. působícího v sítí PLATINN.  

Hlavní aktivitou experta ve firmě se stala definice a nastavení rozvojové strategie firmy pro období 2021-2024, zejména v oblasti obchodu a vývoje. Pro danou rozvojovou strategii byly předloženy rozličné formy financování včetně ohodnocení jejich parametrů pro dané oblasti.   

Manažer ICOK PLATINN Martin Ohlídal hodnotí proces takto: „Jsem rád, že byla naplno využita možnost expertní pomoci Martina Vančury, profesionála v oblasti financování a získávaní dotačních zdrojů. Jak rád tvrdím, díky PLATINN se z dobrých firem stávají firmy skvělé, takže přeji kolegům z TENZOVÁHY hodně úspěchů při jejich plánované expanzi.“

Technický ředitel společnosti TENZOVÁHY, s.r.o. pan Jan Vysloužil komentuje spolupráci takto: „K zapojení naší společnosti do projektu PLATINN došlo v okamžiku, kdy jsme zpracovali střednědobou strategii rozvoje společnosti a hledali cestu, jak dál. Už z výchozí analýzy bylo zřejmé, že budeme muset zcela změnit způsob financování společnosti, abychom ufinancovali obchodní a zejména technický rozvoj při vývoji nových výrobků. Jenže jak se v tom rychle a efektivně zorientovat? Nabídka ICOK, že můžeme využít expertního poradenství, a dokonce že si sami můžeme vybrat z expertů v dané oblasti, byla velice zajímavá. Vybrali jsme experta pana Vančuru, který má nejen teoretické znalosti, ale i profesní zkušenost při úspěšném rozvoji strojírenské firmy. V průběhu poradenství se podařilo nejen analyzovat, jaké jsou možnosti financování pro firmu naší velikosti a jak ufinancovat budoucí rozvoj, ale bylo nám doporučeno podat přihlášku do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), odkud lze pokrýt náklady na výzkum a vývoj nových produktů a technologii. O programu OPPIK, jsme sice věděli, ale sami bychom si na to těžko troufli.

„Už jen fakt, že experty nejsou žádní akademičtí teoretici, ale lidé z praxe, kteří ve svých firmách řešili podobné problémy, je pro firmu přínosem. Účast v projektu PLATINN nám ušetřila spoustu času při hledání, kudy při rozvoji podnikání jít. Proto bych chtěl na tomto místě poděkovat nejen našemu expertovi panu Vančurovi za účinnou pomoc, ale i panu Ohlídalovi z ICOK, který projekt PLATINN uvedl v Olomouckém kraji do života,“ dodal pan Vysloužil.

V současné době probíhají 1.fáze konzultací PLATINN expertů v dalších 4 firmách, které chtějí řešit výzvy související s rozvojem firmy a zlepšit její fungování. V jednom případě se jedná o softwarovou společnost, další je firma  zabývající se moderním  zemědělstvím, v pořadí následuje mladá značka zpestřující trh s oděvy o nevšední, nadčasové mikiny a jiné originální kousky oblečení. Seznam zapojených firem uzavírá výrobce holí pro nordick walking.

Úspěšné příběhy firem, které prošly velmi sofistikovanou metodou, jak ve firmách napomáhat inovacím a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost, si můžete projít přímo na stránkách PLATINN.cz a inspirovat se k zavedení inovací i ve Vašem podnikání. Pokud Vás program zaujal, neváhejte a ozvěte manažerovi programu v ICOK, Martinu Ohlídalovi, který s Vámi prokonzultuje možnosti, jaké PLATINN nabízí právě Vaší firmě.