Inovační centrum Olomouckého kraje průkopníkem v regionu – Inovační centrum Olomouckého kraje

Inovační centrum Olomouckého kraje průkopníkem v regionu

Jaký byl uplynulý rok z pohledu Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK)? Jak zdejší region reaguje na trendy a inovace a co se loni opravdu povedlo? Nejen nad tím se v rozhovoru zamýšlí manažer Inovačního centra Olomouckého kraje Tomáš Dostál. Prozradí i to, jaké novinky se připravují.  

Jak hodnotíte rok 2022?

Jako velmi náročný. Pořádali jsme dvě konference – v Přerově a v Olomouci a mám radost, že jsme odvedli profesionální práci, což dokazuje i pozitivní zpětná vazba od našich partnerů a klientů. Už druhým rokem jsme součástí prestižní sítě inovačních center Ynovate a co se podpory rozvoje celého regionu týče, jsme jedni z nejaktivnějších v Česku. Pokračovali jsme v trendu rostoucí agendy a rozšiřování týmu. Což je věc úzce spojená s nastavováním procesů zdravého fungování organizace, ale jde i o prioritizaci toho, co chceme opravdu jako inovační centrum dělat a jaká témata jsou pro nás klíčová. Vždy to bude podnikavost a kreativita, její rozvoj u žáků a studentů nebo podpora perspektivních odvětví ekonomiky. Je to ale také o podpoře začínajících podnikatelů nebo lidí, kteří o podnikání teprve uvažují. V neposlední řadě je naším cílem udržovat vysokou úroveň kvality našich služeb směrem k inovativním firmám, které v Olomouckém kraji máme a se kterými chceme pracovat.

Jak konkrétně vypadá pomoc inovačního centra? A jaká je jeho role?

Netaháme nikoho z bláta. Chceme pracovat s těmi nejlepšími a nejaktivnějšími, kteří často potřebují pouze nasměrovat ve velmi specifické oblasti, se kterou dosud neměli zkušenost. Například se chtějí etablovat na novém zahraničním trhu, řeší interní procesy v souvislosti s prudkým nárůstem agendy, nástupnictví po zakladatelích nebo jednoduše mají skvělý produkt, ale neumí ho prodat a potřebují pomoct s marketingem. Naší rolí je propojit tyto společnosti s experty pro danou oblast, kteří s námi spolupracují a které sdílíme i s ostatními inovačními centry.

Myslí inovační centrum na rozvoj celého regionu?

Rozhodně ano. Rozvoj Olomouckého kraje jako celku je jedna z našich priorit. Dlouhodobě poukazujeme na to, že nejsme jen krajem tvarůžků a Jeseníků. Děláme všechno proto, aby byl náš region vnímaný jako místo, kde lidé chtějí žít, bádat i podnikat v bezpečném a otevřeném prostředí, kde najdete top talenty, výzkumná centra i inovativní firmy.

Trendy a inovace rezonují napříč odvětvími. Skloňuje se udržitelnost či digitalizace. Jdou zdejší podniky s dobou?

Dnes už otázka nestojí tak, jestli firmy chtějí inovovat. Jednoduše musí. Pokud se firma neotevře svému okolí a trendům, bude stagnovat a v konečném důsledku jí zbyde nejméně kvalifikovaná a nejméně loajální pracovní síla. Pokud ale má společnost osvícené vedení, hledá cesty pro nové příležitosti a partnerství. Firmy mohou snadněji odstartovat nový byznys nebo začít spolupracovat například s univerzitou. Svět je silně globalizovaný, ať se nám to líbí nebo ne. V mnoha ohledech i odvětvích je propojený a sdílet své zkušenosti, třeba i ty negativní, není vnímáno jako chyba. Naopak, uzavírat se ve svých bublinách je špatně.

Je oblast, které by se chtělo inovační centrum nově věnovat?

Dlouho přemýšlíme nad tématem udržitelnosti. Musí za tím ale být vždy něco konkrétního, nesmí to sklouzávat k takzvanému greenwashingu. Proto teď zvažujeme, že portfolio našich produktů a služeb rozšíříme o konzultační program zaměřený na aplikaci udržitelných principů v podnikání při zohlednění současné energetické krize a nutných úspor. Je to něco, co nás v letošním roce určitě čeká a co chceme nabídnout našim klientům. Největší radost ale mám z toho, že s těmito tématy přichází sami kolegové a říkají, pojďme se na to zaměřit, tohle nám dává smysl. Za to jsem vděčný. Mám totiž za to, že nejprve musíme začínat u sebe a uvnitř naší organizace, ať nedopadneme jako ta příslovečná kovářova kobyla.

Závěr roku 2022 patřil velké události, a to předání stavby IN-HUBu v Přerově. Plnohodnotný provoz se plánuje ještě před letošními letními prázdninami. Jak tento projekt zapadá do aktivit ICOKu?

Předně chci říct, že jsem velmi rád, že město Přerov mělo odvahu do projektu jít, podpora inovací a podnikání totiž nebývá pro města úplně obvyklým tématem. Ostatně, pro některé kraje jsme průkopníkem v tom, jak vyjít z komfortní bubliny krajského města do ostatních částí regionu. Je to totiž ta složitější cesta. V současné době v Česku funguje několik městských podnikatelských inkubátorů nebo takzvaných coworkingů, a to i v daleko menších obcích, než je Přerov. Jde o projekty fungující na jednoduchém principu pronájmu sdíleného místa nebo kanceláře, my jsme ale chtěli nabídnout přidanou hodnotu. Inovační hub Přerov tak bude daleko víc komunitním místem, kde chceme pod jednou střechou poskytovat všechny naše služby cíleně pro Přerovsko, ale zároveň půjde o prostor, který bude žít akcemi. Unikátní jsou i technologické dílny nebo nahrávací studio. Věřím, že právě komplexnost celého projektu přitáhne pozornost i širší veřejnosti, ale především kreativních, podnikavých lidí a firem z celého regionu. Ostatně, půjde o ojedinělý projekt v rámci našeho kraje a mimo velká krajská města i v rámci celé republiky.

Mají o projekt zájem i další města v Olomouckém kraji?

Aktuálně jsme v jednání s vedením měst Jeseník, Zábřeh a Šumperk. V Jeseníku byla vytipována vhodná lokalita, máme zpracovaný architektonický návrh i připravené a motivované místní partnery. V první řadě je to ale samo město, které takový projekt musí chtít. V Šumperku jsme zatím na začátku, ale nabídka je na stole a nové vedení tamní radnice je tomu velmi nakloněno. Dlouhodobě aktivní je i vedení města Zábřeh, kde nás pan starosta sám oslovil s už jasnou vizí propojení podnikatelského inkubátoru, výrobců lokálních produktů a informačního centra. Čeká se na vyhlášení vhodné dotace, ale projektově je vše už zpracované. Nechci ale úplně opomenout naše krajské město. Univerzita Palackého v Olomouci bude v létě otevírat Centrum inovací a transferu technologií v rámci univerzitního kampusu na Envelopě. Máme v plánu se tam stěhovat i my a slibujeme si od toho intenzivnější spolupráci s akademickou půdou, startupovými projekty a studentskými spolky. Těší mě, že na takto pro region strategických projektech dokážeme spolu s ostatními významnými hráči v území spolupracovat. Dává mi to naději nejen do nového roku, že i náš Olomoucký kraj má inovační potenciál a že má smysl na jeho rozvoji pracovat.