Inovační centrum Olomouckého kraje má nové vedení – Inovační centrum Olomouckého kraje

Inovační centrum Olomouckého kraje má nové vedení

Od února má Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) nového ředitele. Do jeho čela se postaví Tomáš Dostál, který v něm doposud působil jako projektový manažer.

„Výběrová komise se na tomto kandidátovi jednoznačně shodla. Pro mě osobně byl nejdůležitější leadership a vize toho, kam by mělo Inovační centrum Olomouckého kraje směřovat. Tedy, rozvoj inovačního ekosystému, spolupráce s klíčovými partnery a také nastavení velmi dobrých vztahů nejen uvnitř centra, ale i navenek,“ zdůvodnil výběr Jan Šafařík, předseda správní rady ICOK a náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast regionálního rozvoje.

Tomáš Dostál v inovačním centru působí od roku 2020, doposud v pozici projektového manažera a RIS3 manažera. „Před výběrovou komisi jsem předstupoval v roli obhájce současného směřování ICOK, na kterém se podílím od jeho založení a za kterým si stojím. Osobně si nejvíc vážím výrazně pozitivní zpětné vazby od našich partnerů a klientů. Posiluje to mou víru v to, že spolu s mými kolegy jdeme správným směrem. Rozhodnutí výběrové komise ale zároveň cítím jako závazek a novou motivaci do dalšího rozvoje našich aktivit a našeho týmu opravdových regionálních odborníků a srdcařů,“ uvedl Tomáš Dostál, nový ředitel ICOK.

Inovační centrum Olomouckého kraje vytváří a kultivuje inovační prostředí napříč krajem s respektem ke společenským výzvám a technologickým trendům s udržitelným přesahem. Ambicí a vizí inovačního centra je být první a přirozenou adresou pro každého, kdo se chce podílet na pozitivních změnách v regionu. Inspiruje a vzájemně propojuje podnikatelské prostředí s akademickou sférou, podnikavé a kreativní obyvatele Olomouckého kraje.