Iniciovali jsme první kulatý stůl – Inovační centrum Olomouckého kraje

Iniciovali jsme kulatý stůl k inovačním rozvojovým projektům

Dne 4. března jsme se sešli se zástupci kraje, měst, dalších veřejných institucí, firemního sektoru, výzkumných a vzdělávacích institucí, abychom sdíleli a propojili naše vize. Společnou motivací je rozvoj inovací v Olomouckém kraji v souladu s RIS3 strategií a podpora specializovaných oborů, na než strategie cílí.

Každý kraj má svou vlastní RIS3 strategii, podle které podporuje jednotlivé inovační oblasti a projekty. Cílem je posílit konkurenceschopnost a udržitelnost regionu, být atraktivní pro začínající podnikatele. Inovační centrum je výkonným partnerem RIS3 strategie Olomouckého kraje a naším hlavním úkolem je iniciovat a moderovat debatu o inovacích, hledat příležitosti a pomáhat s přípravou a rozvojem těch nejvýznamnějších projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

Sezvali jsme tedy všechny klíčové aktéry, kteří se na podobě a směřování inovačního ekosystému přímo podílí, aby představili aktuální a plánované aktivity. Lépe tak najdeme propojení a možnost spolupráce v budoucích projektech. Zároveň jsme ukázali možnosti, jakými můžeme jako Inovační centrum Olomouckého kraje tyto aktivity podpořit. Díky našim produktům a službám můžeme začínajícím podnikatelům, firmám, centrům vědy a výzkumu a dalším organizacím pomoci inovovat.

Do našeho portfolia patří napr. ICOK PLATINN, ICOK DIGI, platforma NašlápnuTO, matchmakingové akce, různé typy voucherů nebo koncept regionálních inovačních hubů. Více o nich se dozvíte na našem webu a pořádaných akcích.