ICOK PLATINN pomohl olomouckým beecode najít cestu pro další směřování – Inovační centrum Olomouckého kraje

ICOK PLATINN pomohl olomouckým beecode najít cestu pro další směřování

Konzultační program ICOK PLATINN pomáhá firmám v Olomouckém kraji s jejich rozvojem i implementací inovací. Klíčoví pro program jsou špičkoví experti z různých oblastí, kteří ve firmě navrhnou a pomohou uskutečnit potřebné změny. Další firmou, která se do programu ICOK PLATINN zapojila je olomoucká softwarová společnost beecode.

V roce 2014 společnost založil Lukáš Novák, dnes vede tým dalších šesti spolupracovníků na pozicích vývojářů, grafiků, testera a pracovníka technické podpory. Hlavní aktivitou firmy je vývoj mobilních aplikací a webů. Firma Lukáše Nováka je vlastníkem produktu Unizone, platformy určené vysokým školám, přesněji jejich studentům a vyučujícím. „Jde o aplikaci pro každodenní potřeby studenta, zejména rozvrhy, digitalizovaný index, přihlašování na zkoušky, mapa kampusu či aktuality. Našimi zákazníky je pět českých univerzit – Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,“ vysvětlil Lukáš Novák. Dalším produktem beecode je obsahová platforma určená zejména pro eventy, která se skládá z backendu a mobilních aplikací pro Android a iOS. Tu beecode dodává na zakázku zejména dvojici VŠB-TUO Ostrava a Ostravské univerzity pro účely pořádání jedné z největších vědecko-popularizačních událostí, Noci vědců. 

Zakladatel firmy uvažoval nad rozšířením svého produktového portfolia. Vzhledem ke schopnostem týmu má firma potenciál otevřít se i dalším zákazníkům. „Základní úvahou bylo, zda zůstat v segmentu vysokého školství a produkt škálovat teritoriálně. Chtěl jsem zjistit, zda je toto jediná možnost nebo leží příležitosti i jinde, v jiných segmentech trhu s aplikacemi. Proto jsem se obrátil na Inovačním centrum Olomouckého kraje, které mě v rámci svého programu PLATINN propojilo s expertem Janem Balášem,“ pokračoval majitel beecode.  

S koučem se dohodli na několika krocích. Jasném vydefinování potencionálního produktového portfolia firmy, důkladné tržní analýze výzkumných, technologických a programátorských možností firmy, ale i vymezení tržního potenciálu, analýze zákazníků a konkurence či například základním východisku pro marketing a business development nového produktu. „Splnili jsme všechny cíle, které jsme si na počátku s beecode vydefinovali. Z tohoto pohledu jsme přesně určili zákazníka, hodnotovou nabídku, tedy co nabízím, komu a jak by taková nabídka měla vypadat. Společně jsme také prošli komerční přístup k produktu, provedli analýzu trhu a stanovili si komerční a produktové cíle. Strukturu cen, jak měřit úspěch, na co se zaměřit z pohledu budoucího rozvoje firmy a neopomněli jsme ani na cenovou politiku,“ shrnul jednotlivé body Jan Baláš a pokračoval: „Tím, že jsme všechny oblasti detailně procházeli, myslím, že je teď firma schopná jasně říct, co je jejich produkt, na koho chtějí cílit, jak jej chtějí prodávat a za kolik, ale také jaká je jejich vize na delší dobu a kdo vlastně jsou. Také se nám povedlo lépe pracovat s prioritami. Jako další fázi vývoje vidím nutnost ohledání trhů mimo ČR, na které by se chtěli dostat, zejména kvůli omezenému potenciálu v rámci ČR, jenž může beecode vytěžit,“ doplnil člen expertního týmu ICOK.

Pro beecode byla podle Lukáše Nováka spolupráce v rámci programu ICOK PLATINN velmi úspěšná. „Důkazem toho, je fakt, že na základě provedené práce se nám podařilo získat důležitého klienta a rozšířit dodávané služby stávajícím klientům pro náš produkt Unizone. Na základě analýzy jednotlivých rolí a potřeb jsme se navíc rozhodli koncem roku pro otevření nových pracovních pozic a rozšíření týmu,“ doplnil majitel beecode Lukáš Novák.